Fermium adalah unsur radioaktif bersimbol Fm dan bernombor atom 100. Ia unsur terberat boleh dihasilkan melalui pembedilan unsur lebih ringan dengan neutron.

Kedudukan fermium dalam jadual berkala
Kedudukan fermium dalam jadual berkala