Formasi batuan

Formasi batuan ialah sekumpulan lapisan batuan sedimen yang mempunyai persamaan tertentu dan wujud dalam satu strata. Persamaan yang boleh menjadikan sekumpulan pelapisan batuan itu menjadi satu formasi ialah jenis atau komposisi batuan, usia dan sekitaran pengendapan.