Wikipedia:Sumber yang boleh dipercayai

Sila ambil maklum bahawa Wikipedia berhak memadamkan apa-apa petikan, tulisan, rencana dan laman yang ditulis oleh penyunting tanpa memiliki sebarang rujukan dan pengesahan.

Wikipedia merupakan sebuah ensiklopedia, isi kandungannya adalah mengenai fakta. Ini bermakna sebarang pernyataan dalam Wikipedia seharusnya mempunyai sumber rujukan yang absah.

Pernyataan yang tidak mempunyai sumber rujukan adalah sesuatu yang kebenarannya diragu-ragukan. Ia adalah sesuatu yang mudah tercabar, dan lebih buruk lagi barangkali ia merupakan pernyataan yang palsu, yang boleh memudaratkan pembaca. Dengan kebanyakan rencana-rencana yang tidak mempunyai sumber rujukan, maka ia akan menjadikan Wikipedia satu ensiklopedia yang tidak boleh diharap.

Selain menjadikan Wikipedia sebagai gedung ilmu pengetahuan yang telus, adil dan jitu, setiap sumber rujukan juga perlulah diambil dari sumber yang boleh dipercayai dengan fakta-fakta yang benar dan tuntas. Ketiadaan sumber rujukan akan menyebabkan inspirasi Wikipedia sebagai ensiklopedia yang sarat dengan fakta berwibawa hanya tinggal omong-omong kosong sahaja, kerana itu bagi mengelakkan hal ini berlaku dasar utama Wikipedia adalah memastikan segala fakta yang diberikan oleh penyunting WAJIB mempunyai sumber rujukan yang boleh dipercayai.

Ketiadaan sumber rujukan juga dapat membuatkan ramai pihak mempersoalkan kerasional fakta dalam sesuatu ensiklopedia. Anda perlu ingat jika anda menggunakan sumber rujukan yang tidak boleh dipercayai ini memungkinkan maklumat yang terkandung dalam set rencana dapat menyebabkan berlakunya ketirisan fakta, penyataan berat sebelah yang akhirnya menggalakkan fitnah dan permusuhan. Semua ini tidak selaras dengan tujuan penubuhan Wikipedia serta membelakangi nilai-nilai moral dan kebebasan sejagat yang sebenarnya.

Sumber rujukan yang sah

Sumber rujukan merupakan tempat datangnya sesuatu pengetahuan. Terdapat pelbagai jenis sumber rujukan, tetapi bukan semuanya boleh dianggap sebagai sumber rujukan yang sah; yakni sah untuk diyakini. Pada umumnya sumber rujukan yang sah adalah seperti berikut:

 • Buku yang diterbitkan oleh penerbit yang ternama.
  Buku-buku bawah tanah adalah tidak termasuk ke dalam senarai ini.
 • Kamus dan majalah yang menjadi rujukan asas.
  Misalnya Kamus Dewan, Kamus Oxford Fajar, majalah/makalah terkenal seperti National Geographic, majalah karyawan dan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Karangkraf dan lain-lain lagi yang hanya mendapat reputasi dan saranan yang tinggi oleh para akademis.
 • Buku agama, kitab-kitab, tafsir, buku undang-undang perundangan yang disanjung tinggi serta menjadi panduan hidup.
  Misalnya Kitab suci, kitab karyawan ahli tafsir dan falsafah kehormat, hadith-hadith, kata-kata hikmah dari pemimpin dan cendekiawan ternama dan kehormat, serta buku perundangan seperti akta dan peraturan-peraturan yang menjadi asas kepada perlembagaan sesebuah negara dan pertubuhan utama.
 • Surat khabar yang menikmati reputasi yang tinggi.
  Seperti akhbar harian yang mendapat sambutan tinggi oleh pembaca. Majalah gosip seharusnya tidak dijadikan sumber rujukan. Lihat senarai akhbar untuk mengetahui kepelbagaian jenis akhbar semasa.
 • Ensiklopedia Utama
  Contohnya adalah seperti Ensiklopedia Britannica.
 • Jurnal
  Jurnal adalah sejenis majalah yang memuatkan hasil kajian akademik. Dalam menggunakan maklumat dalam jurnal, anda seharusnya membuat pertimbangan terlebih dahulu, kerana bukan semua hasil kajian adalah menepati kebenaran. Cara terbaik dalam memilih jurnal yang boleh dipercayai hasil kajiannya adalah melihat samaada jurnal itu mempunyai sumber rujukan, bibliografi, dan kaedah saintifik yang utuh dan boleh dipercayai. Lihat juga kaedah pengolahan ayatnya agar ianya teratur, lihat juga jurnal itu adalah hasil kajian dari siapa, golongan profesor bertaraf PhD dari universiti terkenal dan pernah menjalankan puluhan hingga ratusan kajian perlu menjadi keutamaan. Lihat juga, penerbit jurnal tersebut mestilah dari penerbit atau agensi persatuan yang boleh dipercayai, serta paling penting pastikan jurnal tersebut telah mendapat penelitian para akademis dan disahkan merupakan kajian yang memberangsangkan.
 • Laman Web Rasmi
  Sekirannya anda sedang menulis tentang sesuatu institusi, kompeni, kerajaan, individu atau/dan komuniti, maka rujuk laman web rasmi mereka terlebih dahulu.

Memandangkan Wikipedia merupakan ensiklopedia bebas yang menggunakan aplikasi elektronik dan "online", maka jadikan rujukan laman sesawang sebagai keutamaan terlebih dahulu dalam setiap baris frasa, penyataan dalam rencana atau artikel suntingan anda sebelum memilih rujukan dari sumber "bukan online".

Sumber rujukan tidak sah

Berikut adalah sumber rujukan yang tidak sah digunakan di dalam Wikipedia (samada Wikipedia bahasa Melayu atau Wikipedia versi bahasa yang lain). Wikipedia melarang sebarang pautan terhadap laman-laman dibawah sebagai bukti rujukan teks anda.

 • Media sosial = Seperti Facebook, Twitter, Friendster atau/dan yang mempunyai kaitan dengan laman interaksi sosial sebagai rujukan kerana maklumat disitu mudah untuk diputarbelitkan oleh pihak tidak bertanggungjawab.
 • Blog peribadi dan blog organisasi = Ini termasuk juga pautan rujukan kepada laman blogspot dan lain-lain yang berkaitan atau mempunyai maksud yang sama dengannya.
 • Laman forum internet
 • Laman gosip = Laman gosip hiburan dan sebagainya, termasuk laman prank, jenaka yang bertujuan hiburan dan ternyata tidak menggambarkan nilai ilmiah.
 • Sebarang karya sendiri yang tidak dapat ditentusahkan = Tidak dapat ditentusahkan disini beerti tiada perakuan terhadapat reputasi kesahihannya oleh golongan profesional.
 • Surat khabar persendirian = Beerti akhbar terbitan diri sendiri dan tiada perakuan dari sektor umum.
 • Laman web peribadi
 • Laman Wikipedia yang lain = Apa-apa laman Wikipedia yang berkaitan dengan rencana ilmiah (ini tidak termasuk rujukan yang disandarkan pada rencana di Wikipedia tersebut dan laman-laman dasar dan polisi Wikipedia).


Larangan menggunakan sumber rujukan yang kabur kredibilitinya

Perlu juga dijelaskan disini bahawa sesiapa sahaja mungkin boleh mencipta atau membina laman sesawang atau membayar kepada mana-mana pihak bagi menghasilkan suatu karya samada hasil cetusan idea dan pemikirannya sendiri atau orang yang membinanya atau sesuatu pihak yang diupahnya, sedangkan ia sebenarnya tidak mendapat reputasi tinggi oleh masyarakat atau para akademis yang menilai. Ia juga menjadikan kerja tersebut sebagai suatu karya yang kononnya mendapat sanjungan (sedangkan sebenarnya adalah sebaliknya) ataupun sengaja membuat-buat cerita bahawa karya itu adalah hasil kajian yang kaya dan pakar dalam sesuatu bidang atau pelbagai bidang. Maka apa jua perkara diatas adalah terlarang untuk diselitkan dalam Wikipedia ini sebagai sumber rujukan yang boleh dipercayai.

Wikipedia bahasa asing sebagai sumber rujukan

Pada peringkat permulaan, Wikipedia Bahasa Melayu akan menerima Wikipedia bahasa asing sebagai sumber rujukan yang sah namun tajuk rencananya tidak boleh diletakkan sebagai sumber rujukan di bawah tajuk kecil sumber rujukan di mana-mana rencana di Wikipedia ini.