GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) atau perjanjian umum tentang kadar-kadar dan perdagangan ditubuhkan pada tahun 1948 di Genewa, Switzerland. Pada masa ditubuhkan, GATT dianggotai 23 negara , tetapi pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip, iaitu :

  • Prinsip kesalingan , iaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai rakan dagangnya harus juga diberikan juga oleh rakan dagang negara tersebut .
  • Prinsip most favored nation, iaitu negara ahli GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekumpulan negara tertentu .
  • Prinsip ketelusan, iaitu perlakuan dan dasar yang dilakukan suatu negara harus telus agar diketahui oleh negara lain .

Sesuai dengan perkembangannya, masing-masing negara anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas. Pada pertemuan di Marakesh, Maghribi 5 April 1994 GATT diubah menjadi World Trade Organization (WTO) mulai tarikh 1 Januari 1995 .


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.