Gama (huruf besar Γ, huruf kecil γ) merupakan huruf ketiga dalam abjad Yunani. Dalam sistem pernomboran Yunani ia mempunyai nilai 3. Ia diambil daripada huruf Phoenicia Gimel Gimel. Huruf-huruf Rumi yang diambil daripada gama termasuklah C dan G serta huruf Cyrillic Ge Г dan Ghe Ґ.