C

huruf ketiga abjad Rumi

Huruf C adalah huruf ketiga dalam huruf Rumi. Namanya dalam Bahasa Melayu ialah si (siː). Dalam bahasa Melayu, huruf C melambangkan bunyi konsonan /tʃ/; manakala dalam bahasa Inggeris, huruf ini melambangkan bunyi /k/ (sebelum a, o, u) atau /s/ (sebelum ae, e, i).

C
Abjad Rumi dasar
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

SejarahSunting

gimel Ibrani gimel Phoenicia Gamma Yunani Klasik Rumi Awal C Rumi Akhir C
         

C datang daripada huruf yang sama seperti G atau g. Orang Semites menamakan ia sebagai gimel, yang bermaksud "kayu untuk dilemparkan". Tanda ini berkemungkinan diadaptasi daripada satu Hieroglaf Mesir untuk boomerang. Ada sesetengah golongan sarjana mendakwa yang Gimel Semitik (ג) datang daripada gambar unta, tetapi kebanyakan sarjana menganggap ia adalah gaml (kayu untuk dilemparkan / boomerang).

Dalam Bahasa Etruscan, konsonan plosif tidak mempunyai fonasi kontrastif, jadi Yunani Γ (Gamma) diadaptasi kepada abjad Etruscan untuk mewakili fonem /k/. Telah pun dalam Abjad Yunan Barati, Gamma mengambil satu   membentuk dalam Etruscan Awal, kemudian   dalam Etruscan Klasik. Dalam huruf Latin awal ia mengambil bentuk C dalam huruf Latin klasik. Huruf Latin Awal menggunakan C untuk kedua-dua / k / dan / g / , tetapi sepanjang abad ketiga SM, satu huruf yang diubah, telah diperkenalkan untuk / g / , dan C sendiri dikekalkan untuk / k / . Oleh Itu, dalam zaman lama dan selepas, G telah dikenali sebagai wakil fonetik untuk gamma, dan C sebagai sama dengan kappa, dalam transliterasi kata-kata Yunani ke dalam ejaan Rumi, seperti pada KA∆MOΣ, KYPOΣ, ΦΩKIΣ, dalam surat-surat Rom CADMVS, CYRVS, PHOCIS. Ia adalah mungkin juga tetapi tidak pasti bahawa C hanya diwakili / g / di satu zaman terdahulu, manakala K mungkin telah digunakan dalam / k / .

Abjad-abjad lain mempunyai huruf-huruf seiras kepada bentuk C tetapi tidak dalam penggunaan dan terbitan, khususnya huruf Cyril Es yang mana berpunca dari satu bentuk huruf Yunani sigma, dikenali sebagai "lunat sigma" kerana bentuknya seakan-akan bulan sabit.

Pelbagai kod dalam bidang perkomputeranSunting

 
C dalam tanda hak cipta
Titik kod Huruf besar
C
Huruf kecil
c
Unikod U+0043 U+0063
ASCII Perpuluhan 67 99
Perduaan 01000011 01100011
EBCDIC 195 131

Maksud-maksud CSunting

Lihat C (nyahkekaburan) cinta.

Lihat jugaSunting

Abjad Rumi/Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz