Hieroglif Mesir (dari Bahasa Yunani Purba ἱερογλύφος "ukiran suci") merupakan tulisan formal yang dipakai oleh orang Mesir Purba yang merangkumi gabungan unsur-unsur logogram dan abjad. Orang Mesir menggunakan hieroglif kursif untuk mengarang sastera keagamaan pada bahan papirus dan kayu. Bentuk-bentuk alin tulisan ini yang kurang formal, iaitu tulisan hieratik dan demotik, bukannya hieroglif dari segi teknik.

Hieroglif Mesir
Jenis
logografi sesuai menjadi abjad konsonan
BahasaBahasa Mesir
Tempoh masa
3200 SM – 400 M
Aksara induk
(Proto-tulisan)
  • Hieroglif Mesir
Aksara turunan
Hieratik, Demotik, Meroitik, Abjad-abjad Zaman Gangsa Pertengahan
Arah tulisKiri-ke-kanan
ISO 15924Egyp, 050
Alias Unikod
Egyptian Hieroglyphs
Petikan Papirus Ani bercatatkan hieroglif kursif.

Etimologi.

sunting

Istilah "hieroglif" berasal dari kata sifat Yunani ἱερογλυφικά (hieroglyphiká), iaitu kata majmuk yang terdiri dari ἱερός (hierós 'suci') dan γλύφω (glýphō 'mengukir'; rujuk glif). Glif-glif ini sendiri dipanggil τὰ ἱερογλυφικά γράμματα (tà hieroglyphiká grámmata, 'huruf-huruf ukiran suci'). Istilah "hieroglif" sudah menjadi kata nama baik dalam bahasa Inggeris mahupun Melayu, yang bermaksud aksara hieroglif individu.

Tulisan hieroglif ini mula-mula sekali direka oleh orang Mesir sekitar tahun 3200 SM. Terdapat lebih 700 aksara hieroglif yang sudah diketahui. Bukan semua aksara ini melambangkan huruf, malah ada yang melambangkan perkataan penuh. Tidak ramai orang Mesir purba yang pandai membaca dan menulis; yang pandai pula bergelar katib.

Para katib lazimnya memulakan pembelajaran apabila berusia sekitar tujuhh tahun. Proses belajar cara membaca dan menulis mengambil beberapa tahun. Banyak sekali kerja yang perlu diusahakan katib Mesir purba kerana perlu menulisa dan mengukir pada bermacam-macam benda, apatah lagi perlu banyak berkhidmat kepada firaun. Di makam firaun, katib biasanya mengukir kisah hidup firaun yang dikembumikan, itupun agak mencaabr, namun berbaloi jika hendak membandingkan gajinya.

Batu Rasyid merupakan penemuan hieroglif tergempar dalam sejarah moden apabila dijumpai sekitar tahun 1799. Tokoh yang diberi penghargaan kerana mentafsir batu bersurat tersebut ialah Jean-Francois Champollion. Malah, penemuan batu ini mencetuskan banyak lagi penemuan catatan hieroglif. Champollion mengenal pasti serba sedikit bahasa Yunani pada batu ini. Seorang lelaki bernama Thomas Young pula dapat menemui kata-kata “dan” dan “raja” dari tulisan demotiknya.

Sistem tulisan.

sunting

Pada penglihatan, tulisan hieroglif semuanya lebih kurang berbentuk kiasan: aksara-aksara ini melambangkan unsur-unsur nyata mahupun ilusi, adakalanya diolah bergaya atau diringkaskan, namn secara amnya semuanya mudah sekali dikenal pasti bentuknya. Bagaimanapun, bergantung pada konteks, satu aksara yang sama boleh ditafsir macam-macam caranya, iaitu sebagai fonogram (bacaan fonetik), logogram, ataupun ideogram (semagram; "penentu") (bacaan semantik). Penentu itu tidak digunakan sebagai unsur fonetik, tetapi memudahkan pemahaman dengan membezakan perkataannya dari homofon-homofonnya.

Bacaan fonetik.

sunting
 
Hieroglif yang biasa ditulis ketika zaman Yunani-Rom

Kebanyakan aksara hieroglif bersifat fonetik, iaitu aksara itu dibaca tidak mengikut sifat visualnya (mengikut resmi teka-teki rebus yang mana, contohnya, gambar mata boleh melambangkan perkataan Inggeris eye dan I [kata ganti nama pertama]). Maka terrbentuknya fonogram, sama ada satu konsonan (aksara mono- atau uniliteral) dua konsonan (aksara biliteral) mahupun tiga (aksara triliteral). 24 aksara uniliteral membentuk abjad hieroglif lengkap. Tulisan hieroglif Mesir tidak termasuk aksara vokal, oleh itu dianggap sebagai sejenis abjad konsonan, sama dengan abjad Arab.

Daripada itu, tulisan hieroglif yang melambangkan itik disebut dalam bahasa Mesir berbunyi , iaitu konsonan-konsonan yang membentuk perkataan bagi itik. namun begitu, hieroglif itik ini boleh juga dipakai tanpa kena-mengena dengan maksud asalnya asalkan dapat melambangkan fonem , tanpa mengira apa-apa bunyi vokal yang mengiringi konsonan-konsonan ini, maka ditulisnya kata-kata berikut: , "anak lelaki," atau apabila diiringi aksara-aksara yang dibutirkan selanjutnya dalam catatan, , "simpan, perhati"; dan sȝṯ.w, "tanah kasar". Contoh:

G38

 – aksara ;

G38Z1s

 – aksara sama yang hanya dipakai mengikut konteks untuk melambangkan "itik", atau "anak lelaki" apabila adanya penentu yang bersesuaian, kedua-dua kata ini sama konsonannya; erti garis mencancang dijelaskan selanjutnya:

z
G38
AA47D54

 – aksara dalam kata sȝw, "simpan, perhati"

Sama seperti abjad Arab, bukan semua bunyi vokal ditulis dalam tulisan hieroglif Mesir; adanya pertikaian sama ada wujudnya aksara vokal sama sekali. Mungkin juga macam bahasa Arab, bunyi-bunyi separa vokal /w/ dan /j/ (seperti huruf W dan Y) juga melambangkan nunyi vokal /u/ dan /i/. Dalam transkripsi moden, huruf e dibubuh di antara huruf konsonan untuk memudahkan sebutan. Contohnya, nfr "bagus" biasanya ditulis nefer. Ini tidak mencerminkan bunyi vokal Mesir yang dikaburi peredaran zaman, sebaliknya cuma kebiasaan moden. Begitu juga, fonem ȝ dan ʾ sering ditransliterasi menjadi vokal a.

Tulisan hieroglif ditulis dari kanan ke kiri, kirik ke kanan, ataupun atas ke bawah, tetapi biasanya kanan ke kiri. Pembacanya mesti mengambil kira arah haluan aksara-aksara tak simetri ini agar dapat mengenal pasti urutan pembacaan yang sebetulnya. Contohnya, jika hieroglif manusia dan haiwan menghadap ke arah kanan (iaitu memandang ke arah kanan), maka bacaannya dari kanan ke kiri, begitu juga sebaliknya, maka ideanya adalah aksara hieroglif memandang ke arah permulaan baris.

Begitu juga dengan kebanyakan tulisan purba, kata-kata tidak dipisahkan oleh jarak atau tanda baca. Walaupun begitu, sesetengah aksara hieroglif tertentu selalu muncul di akhir kata, menmudahkan proses membezakan kata-kata.

Pautan luar.

sunting