Linguistik
Linguistik teori
Fonetik
Fonologi
Morfologi
Sintaksis
Semantik
Semantik leksikal
Semantik statistik
Semantik struktur
Semantik prototaip
Stilistik
Preskripsi
Pragmatik
Linguistik gunaan
Pemerolehan bahasa
Psikolinguistik
Sosiolinguistik
Linguistik generatif
Linguistik kognitif
Linguistik pengiraan
Linguistik perihalan
Linguistik sejarah
Linguistik perbandingan
Etimologi
Sejarah linguistik
Senarai ahli linguistik
Masalah yang belum diatasi

Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi dan suara ialah kajian terhadap bunyi stereofonik dari fizikal percakapan manusia.

Etimologi

sunting

Fonetik juga diketahui menuruti etimologi adalah berkait rapat ataupun dalam erti kata lain bahawa fonetik sangat tepat untuk dinyatakan sebagai suatu cabang berasal dari hasil kajian linguistik teori yang berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), terkait beberapa proses penghasilan fisiologi, dan juga penerimaan auditori, termasuklah dari persepsi neurofizikal.

Mitologi

sunting

Fonetik ialah cabang linguistik yang telah mengkaji bagaimana manusia menghasilkan dan memahami bunyi, atau dalam kesan bahasa isyarat, aspek tanda yang setara.

Ahli fonetik dan ahli bahasa yang pakar dalam fonetik mengkaji sifat fizikal pertuturan di dalam bidang fonetik secara tradisinya dibahagikan kepada tiga sub-disiplin berdasarkan persoalan kajian yang terlibat seperti bagaimana manusia merancang dan melaksanakan pergerakan untuk menghasilkan pertuturan (fonetik artikulasi), dan juga bagaimana pergerakan yang berbeza mempengaruhi sifat bunyi yang terhasil (fonetik akustik), atau bagaimana manusia menukar gelombang bunyi kepada maklumat linguistik (fonetik pendengaran).

Secara tradisinya, unit linguistik minimum fonetik ialah telefon—bunyi pertuturan dalam bahasa—yang berbeza daripada unit fonologi fonem; fonem ialah pengkategorian abstrak telefon.

Mengikut mitologi diketahui bahawa ilmu fonetik mula dikaji sejak seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini.


Jenis fonetik

sunting

Phonetik mempunyai tiga cabang utama:

Lihat juga

sunting

Rujukan dan pautan luar

sunting

Bibliografi

sunting
 • Abercrombie, D. (1967). Elements of General Phonetics. Edinburgh University Press: Edinburgh.
 • Ashby, Michael & Maidment, John. (2005). Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-80882-0 (hbk); ISBN 0-521-00496-9 (pbk).
 • Catford, J. C. (1977). Fundamental problems in phonetics. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 0-253-32520-X.
 • Clark, John; & Yallop, Colin. (1995). An introduction to phonetics and phonology (2nd ed.). Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19452-5.
 • Gussenhoven, C & Broeders, A. (1997). English pronunciation for student teachers. Wolters-Noordhoff BV Groningen, the Netherlands. ISBN 90-01-16703-9
 • Hardcastle, William J.; & Laver, John (Eds.). (1997). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-18848-7.
 • Ladefoged, Peter. (1982). A course in phonetics (2nd ed.). London: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Ladefoged, Peter. (2003). Phonetic data analysis: An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Malden, MA: Blackwell Publishing. ISBN 0-631-23269-9 (hbk); ISBN 0-631-23270-2 (pbk).
 • Ladefoged, Peter; & Maddieson, Ian. (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-19814-8 (hbk); ISBN 0-631-19815-6 (pbk).
 • Maddieson, Ian. (1984). Patterns of sounds. Cambridge studies in speech science and communication. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Laver, J. (1994).Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pike, Kenneth L. (1943). Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technic for the practical description of sounds. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Pisoni, David B.; & Remez, Robert E. (Eds.). (2004). The handbook of speech perception. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-22927-2.
 • Rogers, Henry. (2000). The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics. Harlow, Essex: Pearson. ISBN 0-582-38182-7.
 • Stevens, Kenneth N. (1998). Acoustic phonetics. Current studies in linguistics (No. 30). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0-262-19404-X.