Fisiologi merupakan salah satu cabang daripada bidang biologi, iaitu kajian mengenai kehidupan benda hidup iaitu mengenai haiwan dan tumbuhan.

Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup, cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut.

Menurut kelas organisma, bidang dapat dibahagikan kepada fisiologi perubatan, fisiologi haiwan, fisiologi tumbuhan, fisiologi sel, dan fisiologi perbandingan.[1]