Google Web Server (GWS) ialah sebuah pelayan web proprietari yang dipakai oleh Google untuk prasarana webnya. GWS hanya dipakai dalam ekosistem Google untuk mengehos tapak web.