Gubra merupakan perkataan yang menggambarkan keadaan berasa bimbang dan risau. Perkataan Gubra merupakan satu istilah yang biasa digunakan di Pulau Pinang dan Kedah terutama di kalangan kaum 'mamak'. Biasanya gubra disebut sebagai 'gabra' sahaja.

Terdapat sebuah filem yang menggunakan perkataan ini sebagai tajuknya, iaitu filem Gubra.