Hendekagon (juga undekagon) ialah poligon yang mempunyai 11 sisi dan 11 sudut .

Hendekagon biasa