Identiti

laman nyahkekaburan

Identiti boleh merujuk kepada:

AgamaSunting

Budaya dan seniSunting

MatematikSunting

Pengesahan identitiSunting

PerniagaanSunting

  • Identiti korporat, "persona" perbadanan menerusi penjenamaan atau penggunaan tanda dagangan
  • Identiti perakaunan, pengiraan atau pengukuran yang harus benar tanpa mengira nilai pemboleh ubahnya

Sains komputerSunting

  • Identiti (pengaturcaraan berorientasi objek), identiti yang memerikan sifat objek yang membezakannya daripada objek yang lain
  • Identiti bersekutu, identiti terhimpun tentang maklumat pengguna seseorang yang disimpan merentasi sistem pengurusan identiti berbilang yang berbeza
  • Identiti dalam talian, identiti sosial yang seseorang pengguna internet menggunakan untuk mencapai laman sesawang atau menyertai komuniti dalam talian
  • Identiti digital, perwakilan set tuntutan yang dibuat oleh sesuatu entiti digital tentang dirinya atau tentang entiti digital yang lain
  • Lajur identiti, medan pangkalan data yang mengenal pasti setiap baris di dalam jadual dan terdiri daripada nilai-nilai yang dijanakan oleh pangkalan data
  • Pengurusan identiti, bidang pentadbiran yang berkenaan dengan pengenalpastian individu dalam sesuatu sistem dan pengawalan capaian sumber menerusi sekatan capaian