Interferens ialah kesan superposisi yang dihasilkan oleh dua atau lebih gelombang yang koheren yang bertemu dan bertindih ketika merambat dalam medium yang sama.

Interferens bagi dua gelombang. Semasa sama fasa, dua gelombang yang di bawah membentuk interferens membina (kiri), menghasilkan gelombang yang mempunyai amplitud lebih besar. Semasa 180° keluar fasa, dua gelombang tersebut membentuk interferens memusnah (kanan).