Kampung Laut boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-