Kampung Sungai Kelai

Kampung SG. Kelai merupakan sebuah perkampungan orang asli yang terletak di Daerah Jempol N.Sembilan. Masyarakat orang asli disini majoriti masih tiada agama. Ini berdasarkan data yang diperoleh melalui pendaftaran persekolahan anak-anak orang asli disini. Anak-anak mereka bersekolah rendah di SK Palong 12(F).