Secara umumnya, kemiskinan ialah satu keadaan di mana seseorang itu tidak mempunyai harta benda atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemisikinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan wang.

Rumah setinggan

Dengan lebih terperinci lagi, kemiskinan mempunyai dimensi seperti di bawah:

 • Penggambaran situasi kekurangan bahan keperluan asasi seperti kekurangan makanan, pakaian dan kediaman.
 • Penggambaran keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan.

Menurut kriteria Bank Dunia, kemisikinan itu ditakrifkan sebagai penghidupan dengan perbelanjaan kurang daripada US$(PPP) 2 sehari. Manakala bagi mereka yang hidup dengan perbelanjaan kurang daripada US$(PPP) 1 sehari, mereka dianggap menghadapi kemisikinan yang berketerlaluan.

Kitaran kemiskinan sunting

Fenomena kemiskinan dapat digambarkan dalam bentuk kitaran. Kitaran ini bermula apabila seseorang itu tidak mampu membuat sebarang simpanan untuk digunakan dalam pelaburan ekonomi, seperti pendidikan dan juga pembelian alat-alat pengeluaran. Akibat daripada ketiadaan pelaburan ini, produktiviti orang itu akan menurun, dan pendapatan juga turut menurun. Keadaan ini menyukar lagi orang yang berkenaan untuk membuat simpanan, maka proses ini akan berterusan sehingga ia berlanjutan ke generasi akan datang.

Sebab musabab kemiskinan sunting

Kemiskinan boleh berlaku atas kekurangan individu dan juga atas masalah sosio-ekonomi dalam sesuatu masyarakat. Sehubungan itu, sebab musabab kemisikinan boleh dilihat dari dua dimensi iaitu dimensi individu dan juga dimensi masyarakat.

Dimensi individu sunting

Kekurangan individu yang tertentu boleh mencetuskan kemiskinan. Kelemahan individu ini biasanya kelemahan yang ketara dan boleh menyebabkan seseorang itu miskin, walaupun dia berada dalam suatu masyarakat yang penuh dengan peluang rezeki. Kelemahan individu ini adalah seperti berikut:

 • Tabiat Berjudi
  Tabiat berjudi adalah satu amalan yang menyebabkan sesorang itu miskin. Ini adalah kerana orang yang berjudi, khususnya mereka yang ketagihan berjudi, akan banyak kehilangan harta dalam aktiviti berjudi, dan mereka seringnya hilang tumpuan dalam pekerjaan kerana leka dalam perjudian.
 • Ketagihan Dadah
  Orang yang ketagihan dadah sukar untuk melaksanakan suatu pekerjaan kerana badan mereka lemah. Mereka juga akan banyak kehilangan harta dalam membeli dadah. Kemisikinan yang dihadapi oleh mereka adalah berpanjangan kerana ketagihan dadah adalah sesuatu yang amat sukar untuk dilepaskan.
 • Masalah Kesihatan
 • Masalah Personaliti
  Pada umumnya, personaliti bermasalah yang menyebabkan kemisikinan ialah sikap malas. Sikap malas itu dicerminkan dalam tingkah laku seperti suka berkhayal, suka beromong kosong, dan juga "elak kerja". Orang yang malas adalah kekurangan produktiviti dan mereka akan hilang banyak peluang untuk mencari rezeki.

Dimensi masyarakat sunting

Dari dimensi ini, kemisikinan merupakan sesuatu yang terhasil daripada masalah sosio-ekonomi yang wujud dalam sesuatu masyarakat dan bukanlah sesuatu yang diakibatkan oleh kelemahan individu itu sendiri. Antara sebab musabab kemisikinan yang berhubung dengan masalah masyarakat adalah seperti berikut:

 • Konflik
  konflik seperti peperangan, rusuhan dan sebagainya akan menyebabkan kegiatan ekonomi terbantut dan ia juga membinasakan infrastruktur yang penting untuk menjana kekayaan. Semua ini akan menyebabkan kemiskinan berlaku.
 • Ketidakadilan Sosial
  Menurut teori Marxisme, dalam masyarakat yang mengamalkan ekonomi pasaran bebas, kemisikinan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dalam masyarakat ini, harta cenderung untuk bertumpu kepada golongan yang terkaya, manakala orang yang misikin cenderung menjadi lebih miskin. Ini adalah kerana dalam pasaran bebas, komoditi itu dijualkan kepada mereka yang mampu menawarkan harga yang lebih tinggi. Prinsip ini menyebabkan faktor pengeluargan seperti tanah, cenderung dimiliki oleh golongan terkaya, kerana mereka mempunyai kuasa pembelian yang lebih tinggi. Pemilikikan faktor pengeluaran ini akan menyebabkan orang terkaya ini menjadi lebih kaya, dan mereka akan membeli lebih banyak faktor pengeluaran di pasaran bebas. Proses ini akan berterusan, sehingga golongan terkaya ini memonopoli segala faktor pengeluaran, dan menyebabkan orang lain dalam masyarakat miskin kerana tidak memiliki faktor pengeluaran. Tetapi teori ekonomi marxisme sudah dibukti salah oleh ramai ahli ekonomi.[1][2][3][4] Semua negara yang telah cuba mengikuti cadangan Karl Marx gagal mengurangi kemiskinan. Kini hampir semua ahli ekonomi dan ahli sejarah ekonomi cadangkan ekonomi bebas untuk mengurangi kemiskinan.[5]

Cara mengatasi kemiskinan sunting

 • Usaha Individu
  Seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi, dan salah satu cara berkesan untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang berkesan untuk mengatasi kemiskinan kerana dengan pendidikan yang tinggi, seseorang boleh keluar dari kepompong kemiskinan dengan mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin masa depan dan ekonomi yang lebih baik.
 • Bantuan kepada golongan miskin
  Memberi bantuan kepada golongan miskin merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dalam masyarakat. Namun begitu, cara seperti ini tidak akan dapat meringankan beban golongan miskin kerana bantuan yang diberikan sama ada dari kerajaan, agensi kebajikan ataupun perseorangan hanya dapat bertahan dalam jangka masa yang pendek.
 • Pembangunan Ekonomi
  Pembangunan ekonomi bermaksud penambahan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sesebuah negara. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi ia harus disertai dengan pengagihan pendapatan yang adil dalam masyarakat. Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa cadangkan pembangunan ekonomi sebagai faktor yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan.
 • Pembangunan Masyarakat
  melalui program pembangunan masyarakat seperti seperti Projek Satu Daerah satu Industri, 1 Kampung 1 Produk (1K1P) dan program Usahawan Desa.[6]
 • Pasaran bebas
  Milton Friedman dan lain-lain mencadangkan pasaran bebas untuk bagi pembangunan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Jika ada pembangunan ekonomi ada pula pengurangan kemiskinan. Jika KDNK tumbuh dengan 1% kemiskinan akan dikurangi dengan lebih kurang 1%.[7][8]

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

 1. ^ Paul Krugman & Robin Wells, Microeconomics
 2. ^ Howard & King, The Rational Choice Marxism of John Roemer: A Critique, 1989
 3. ^ Bruce Philp, Preferences, reductionism and the microfoundations of Analytical Marxism, 2002
 4. ^ N Castree, On theory's subject and subject's theory: Harvey, capital, and the limits to classical Marxism, 1995
 5. ^ M.G. Quibria, Growth and Poverty: Lessons from the East Asian Miracle Revisited, 2002
 6. ^ "Program Pembangunan Ekonomi". Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-05-10. Dicapai pada 2014-06-22.
 7. ^ J. Humberto Lopez, Pro-poor growth: a review of what we know (and of what we don't) http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/15163_ppg_review.pdf
 8. ^ David Dollar & Aart Kraay, Growth is good for the poor http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=632656