Istilah korupsi (pinjaman Belanda: corruptie daripada kata akar Bahasa Latin corrumpō, corrumpere - "merosakkan" atau "memusnahkan") menurut Transparency International adalah perilaku pejabat awam, baik politik maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri atau mereka yang rapat dengannya, dengan menyalahgunakan kuasa umum yang diamanahkan kepada mereka.

Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang Rasuah

Dari sudut pandang undang-undang, perbuatan korupsi merangkumi unsur-unsur:

  • Melanggar hukum atau peraturan
  • Penyelewengan kuasa sewenang-wenangnya
  • Merugikan negara
  • Memperkaya diri sendiri (termasuk rasuah)
  • Amalan pilih kasih seperti nepotisme (melebihkan ahli keluarga dan sanak-saudara) serta kronisme (melebihkan kroni atau rakan)

Lihat juga sunting