Kempen kesedaran awam

Kempen Kesedaran Awam (KKA) merupakan kaedah penerangan yang terancang untuk menyampaikan sesuatu mesej yang berkepantingan awam kepada masyarakat. KKA bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat menenai dasar, perkhidmatan, program, aktiviti atau sesuatu isu.

Kempen pendidikan awam adalah satu usaha bersiri yang dirancang untuk memaklumkan prang awam mengenai isu tertentu. Setiap kempen berbeza-beza dari segi kerumitan, bergantung kepada mesej mereka dan jumlah masa, sumber dan bahan yang perlu dilakukan oleh agensi.

Penerbitan dokumen dan acara yang berbeza, apabila digabungkan, dapat membentuk kempen pendidikan awam yang padu mengenai matlamat yang ingin disampaikan.

MatlamatSunting

Matlamat utama kempen pendidikan awam adalah bagi mengubah tingkah laku awam. Untuk melakukan itu merupakan satu cabaran penting, terutamanya kepada entiti seperti pertubuhan bukan laba yang sering dihadkan dalam dana dan kakitangan. Semasa melaksanakan konsep program jangkauan, sesuatu entiti harus sentiasa menguji elemen dengan bertanya "jadi apa?" Nilaikan keberkesanan mengenai maklumat yang berikan, rakan kongsi yang membantu, maklumat yang anda tawarkan boleh membuat pernyataan yang jelas dan ringkas tentang apa yang harus diubah oleh pengguna dalam hidupnya, dan mengapa. Jawapan kepada "mengapa" adalah apa yang akan memaksa orang untuk mengubah tabiat. Mungkin jawapannya ialah, "kerana jika tidak, air kita mungkin tidak selamat."

Tiada formula tunggal wujud untuk membuat kempen pendidikan awam. Setiap program adalah unik berdasarkan sasaran, mesej, strategi dan bahan yang digunakan semasa kempen. Oleh itu sesuatu program perlu dibangunkan yang bersesuaian dengan keperluan dan sumber anda.


RujukanSunting

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/560cae8869f91.pdf

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/5615f3b0a313f.pdf