Keranda (serapan Sanskrit: करण्ड karaṇḍa "keranjang atau peti terutup dr ranting bambu"[1]) ialah sejenis peti pengebumian yang digunakan untuk menyimpan atau memelihara mayat sama ada untuk dikebumikan mahupun dibakar.

Pelbagai jenis keranda yang diperagakan di sebuah pejabat pengurusan pengebumian mayat di Poland.

Rujukan sunting

  1. ^ Monier-Williams, Monier (1981). A Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Varanasi, Patna: Motilal Banarsidass. m/s. 254. - melalui Edi Sedyawati dkk. (1994). Kosakata Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Melayu Masa Kini. Jakarta, Indonesia: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. m/s. 97.