Kod bait Java ialah set arahan bagi mesin maya Java (JVM). Setiap arahan terdiri daripada opkod yang bersaiz satu bait dan mungkin diikuti oleh kendalian (operand).[1] Tidak kesemua 256 opkod digunapakai, di mana 51 daripadanya disimpan untuk kengunaan masa depan dan 3 lagi disimpan secara kekal untuk digunakan oleh pelaksanaan JVM.

Contoh sunting

Sebagai contoh, kod Java berikut:

outer:
for (int i = 2; i < 1000; i++) {
  for (int j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j == 0)
      continue outer;
  }
  System.out.println (i);
}

mungkin diterjemah oleh pengkompil Java kepada kod bait berikut, dengan tanggapan bahawa kod di atas diletakkan di dalam sebuah kaedah:

0:  iconst_2
1:  istore_1
2:  iload_1
3:  sipush 1000
6:  if_icmpge    44
9:  iconst_2
10: istore_2
11: iload_2
12: iload_1
13: if_icmpge    31
16: iload_1
17: iload_2
18: irem
19: ifne  25
22: goto  38
25: iinc  2, 1
28: goto  11
31: getstatic    #84; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
34: iload_1
35: invokevirtual  #85; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
38: iinc  1, 1
41: goto  2
44: return

Rujukan sunting

 1. ^ "Bytecode basics" (dalam bahasa Inggeris). JavaWorld. 1996-09-01. Dicapai pada 2019-03-18.

Pautan luar sunting