Kurium adalah sejenis unsur logam yang radioaktif, bersimbol Cm dan beratom nombor 96. Ia digunakan sebagai sumber zarah alfa.

Kedudukan kurium dalam jadual berkala
Kedudukan kurium dalam jadual berkala