Lambda (Λ/λ) ialah huruf ke-11 dalam abjad Yunani. Dalam sistem nombor Yunani, lambda mempunyai nilai 20.

Lambda uc lc.svg
Abjad Yunani
[[Alfa|Αα Alfa]] [[Nu (huruf)|Νν Nu]]
[[Beta|Ββ Beta]] [[Xi|Ξξ Xi]]
[[Gama|Γγ Gama]] [[Omikron|Οο Omikron]]
[[Delta (huruf)|Δδ Delta]] [[Pi (huruf)|Ππ Pai]]
[[Epsilon|Εε Epsilon]] [[Ro (huruf)|Ρρ Ro]]
[[Zeta|Ζζ Zeta]] [[Sigma|Σσς Sigma]]
[[Eta|Ηη Eta]] [[Tau|Ττ Tau]]
[[Teta|Θθ Teta]] [[Upsilon|Υυ Upsilon]]
[[Iota|Ιι Iota]] [[Fi (huruf)|Φφ Fi]]
[[Kapa|Κκ Kapa]] [[Khi|Χχ Khi]]
[[Lambda|Λλ Lambda]] [[Psi|Ψψ Psi]]
[[Mu (huruf)|Μμ Mu]] [[Omega|Ωω Omega]]
Huruf terbiar
Digamma uc lc.svg Digama Qoppa new uc lc.svg Kopa
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampai
Heta uc lc.svg Heta Sho uc lc.svg So
San uc lc.svg San

Tanda diakritik Yunani

PenggunaanSunting

Sains dan matematikSunting

  • Lambda digunakan sebagai simbol bagi panjang gelombang.
  • Lambda ialah simbol bagi pemalar pereputan radioaktif.

SeniSunting

 
Logo Astro Citra yang menggunakan Λ sebagai A
  • Kerana bentuknya yang menyerupai A, lambda besar (Λ) sering digunakan untuk menggayakan huruf A. Contohnya, lambda digunakan sebagai huruf A dalam tajuk animasi Disney, Atlantis: The Lost Empire, pada logo syarikat Samsung, dan pada logo astro CITRΛ

FiksyenSunting

  • Stargate SG-1 menggunkaan lambda besar dengan bulatan kecil di atasnya sebagai simbol Bumi.
  • Dalam siri permainan komputer Half-Life, lambda menggantikan huruf A dalam tajuk "Half-Life" dan digunakan dalam simbolnya yang dikelilingi bulatan. Lambda juga digunakan dalam banyak tempat, antaranya pakaian Gordon Freeman, pakaian watak-watak lain, dan robot Dog. Dalam siri kedua (Half-Life 2), lambda boleh dilihat dalam beberapa grafiti di sekitar City 17.