Lepa boleh merujuk kepada:

  • Lepa, sejenis kapal pribumi Suku Sama-Bajau di Filipina, Malaysia, dan Indonesia
  • Lepa-lepa, kanu tradisional dari bahagian timur kepulauan Indonesia.
  • Lepa, pembalut luka yang digunakan untuk menutup luka.
  • Lepa, sejenis makanan sapuan.