Lux (simbol: lx) ialah unit SI untuk pencahayaan. Ia digunakan dalam fotometri sebagai ukuran cerapan keamatan cahaya.

Takrifan sunting

1 lx = 1 lm/m2 = 1 m2·m–4·cd