Mahkamah Sesyen

institusi kehakiman di Malaysia

Mahkamah Sesyen adalah mahkamah tertinggi di kalangan mahkamah rendah

Mahkamah Sesyen di Kemaman, Terengganu, Malaysia.

Mahkamah Sesyen mempunyai bidang kuasa pengadilan jenayah bagi semua kesalahan, kecuali kesalahan yangmembawa hukuman mati

Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain hukuman mati

Bagi kes sivil, jumlah nilai yang dituntut tidak boleh melebihi RM250,000

Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa menjalankan siasatan permulaan bagi kes-kes yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi.

Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa yang tidak terhad untuk mendengar dan memutuskan sebarang tindakan berikut :

  • Mendapatkan semula harta tak alih
  • Mengeluarkan perintah kepada pegawai mahkamah untuk mengembalikan atau merampas harta daripada pemilik
  • Membicarakan kemalangan kenderaan bermotor
  • Tuan tanah dan penyewa tanah
  • Mengeluarkan writ atau waran dan saman

Mahkamah Sesyen adalah mahkamah tertinggi di kalangan mahkamah rendah

Mahkamah Sesyen mempunyai bidang kuasa pengadilan jenayah bagi semua kesalahan, kecuali kesalahan yangmembawa hukuman mati

Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain hukuman mati

Bagi kes sivil, jumlah tuntutan melebihi RM100,000.00 tetapi tidak melebihi RM1,000,000.00.

Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa menjalankan siasatan permulaan bagi kes-kes yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi.