Majlis Perbandaran Kubang Pasu

Majlis Perbandaran Kubang Pasu (MPKPasu) merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang beroperasi di seluruh daerah Kubang Pasu, Kedah. Majlis Perbandaran Kubang Pasu dinaiktaraf kepada Majlis Perbandaran pada tanggal 22hb Oktober 2018. Kawasan (MPKPASU) berkeluasan 945.71km persegi. Terdapat 21 mukim di bawah Pihak Berkuasa Tempatan ini.

Latar BelakangSunting

Pada tahun 1989 Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kubang Pasu dinaiktaraf kepada Majlis Daerah Kubang Pasu.