Maju dan Sejahtera

Lagu Maju dan Sejahtera ialah lagu rasmi Wilayah Persekutuan, Malaysia bermula 12 Ogos 2006. Lagu versi baru dirasmikan pada 28 Januari 2011.

Senikata lagu Maju dan Sejahtera memenuhi hasrat kehidupan warga Wilayah Persekutuan.

Maju mencerminkan kemajuan yang dicapai dari segi ekonomi, politik, sosial, rohani, psikologi dan budaya.

Sejahtera dari segi aspek berikut:

  • Bandaraya yang berkualiti dan efisien yang mempunyai infrastrukur yang terancang dan berkualiti;
  • Sistem pengangkutan awam yang tepat, cepat dan selamat;
  • Keselamatan awam yang terjamin dan kemudahan rekreasi untuk memenuhi pelbagai keperluan masyarakat;
  • Keharmonian integrasi antara kaum dan penyertaan masyarakat untuk membentuk komuniti yang berhemah, berbudi bahasa dan berbudaya tinggi;
  • Pencapaian masyarakat yang berilmu, bermoral, beretika dan bersikap toleransi;
  • Pencapaian ekonomi dan peluang pekerjaan untuk masyarakat; dan
  • Nilai kebersihan, keselesaan dan penjagaan alam sekitar.

Lirik (2006-2011)Sunting

Tulisan RumiSunting

Harmoni Wilayah Pertiwi
Semoga Sentiasa Diberkati
Wawasan Hala Pembangunan
Sebagai Semangat Perpaduan
Wilayah Persekutuan
Maju dan Sejahtera

Tulisan JawiSunting

هرموني ولايه ڤرتيوي
سموڬ سنتياس دبركتي
واوسن هالا ڤمباڠونن
سباڬاي سماڠت ڤرڤادوان
ولايه ڤرسكوتوان
ماجو دان سجهترا

Lirik (bermula 28 Januari 2011)Sunting

Maju dan Sejahtera

Tulisan RumiSunting

Inilah Wilayah Bumi Yang Bertuah
Maju Membangun Dijulang Megah
Aman Sentosa Di Sepanjang Masa
Teguh Disemai Sentiasa

Membara Semangat Setiap Warganya
Cergas Mindanya Semangat Waja
Pada Wilayah Ditumpah Setia
Hormat Menghormati Penuh Mesra

Bersatulah
Berbaktilah
Semua Warga Wilayah

Sayangilah
Lindungilah
Sepenuh Jiwa Raga

Kita Jaga Keharmonian Semua
Maju Sejahtera
Wilayah Persekutuan

Tulisan JawiSunting

اينله ولايه بومي يڠ برتواه
ماجو ممباڠون دجولڠ مڬه
امان سنتوسا د سڤنجڠ ماس
تڬوه دسماءي سنتياس

ممبارا سماڠت ستياڤ ورڬڽ
چرڬس مينداڽ سماڠت واج
ڤد ولايه دتومڤه ستيا
حرمت مڠحرمتي ڤنوه مسرا

برساتوله
بربقتيله
سموا ورڬ ولايه

سايڠيله
ليندوڠيله
سڤنوه جيوا راڬ

كيت جاڬ كهرمونيان سموا
ماجو سجهترا
ولايه ڤرسكوتوان

RujukanSunting