Maklumat (Jawi: معلومة serapan bahasa Arab terbitan kata kerja عَلِمَ `alima "mengetahui" seakar "ilmu", "ulama" dan "alamat"[1]) atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapat menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan.

Konsep sunting

Secara lebih teknikal, maklumat boleh dianggap sebagai penyelesaian kepada ketidakpastian; ia menjawab soalan "Apakah entiti" dan oleh itu anda harus mempunyai bukti bergambar untuk anda membuktikan setiap elemen yang bercanggah dalam hal ini ia boleh digunakan sebagai penyokong yang relevan dan rasional untuk menentukan kedua-dua intipati dan sifat ciri-cirinya bagaimana maklumat itu terbentuk atau maklumat daripada sumber yang tidak boleh dipercayai.

Justeru sebagai sebuah konsep berfungsi menolak setiap elemen-elemen tidak dapat berfungsi di dalam tiap-tiap informasi ataupun maklumat mempunyai makna yang berbeza dalam konteks yang berbeza oleh itu konsep menjadi sinonim dengan pengertian kekangan, komunikasi, kawalan, data, bentuk, pendidikan, pengetahuan, makna, pemahaman, rangsangan mental, pola, persepsi, proposisi, perwakilan, dan entropi.

Rujukan sunting

  1. ^ Abd. Rauf Dato' Haji Hassan; Abdul Halim Salleh; Khairul Amin Mohd Zain (2005). Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab Bahasa Arab-Bahasa Melayu. Shah Alam: Oxford Fajar. m/s. 255. ISBN 967-65-7321-3.