Data (bentuk jamak dari datum) yang berasal dari bahasa Latin bererti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data bermakna suatu pernyataan atau maklumat yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu pembolehubah yang dapat berupa angka, perkataan atau imej.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.