Makron (pinjaman bahasa Yunani Purba μακρόν makrón - "panjang") ialah suatu tanda diakritik terdiri daripada suatu garis mendatar (¯) di atas suatu huruf vokal. Ia dahulunya digunakan dalam sastera Yunani Purba untuk menandakan suku kata berat dalam sajak.

Abjad Fonetik Antarabangsa menggunakan tanda ini untuk menunjukkan nada tengah.