Masjid Jalan Kebun adalah sebuah masjid di Selangor. Kos pembinaan sebanyak RM1 juta dibiayai oleh kerajaan negeri Selangor.