Mazhab

maksud mazhab

Mazhab (مذهب) ditakrifkan sebagai aliran, fahaman, atau ajaran dalam bidang-bidang tertentu. Dalam konteks agama Islam, mazhab digunakan bagi membawa maksud "cabang ajaran Islam yang diikuti oleh umat Islam iaitu mazhab Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki. Ia turut digunakan bagi maksud "ajaran Kristian yang telah menyimpang daripada yang asli"[1].

Lihat jugaSunting

RujukanSunting

  1. ^ Noresah Baharom (2016). Kamus Dewan (ed. Keempat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. m/s. 1010.