Mendelevium adalah unsur radioaktif transuranim bersimbol Md dan bernombor atom 101. Ia boleh dihasilkan dengan membedil einsteinium dengan zarah alfa.

Kedudukan fermium dalam jadual berkala
Kedudukan fermium dalam jadual berkala