Monosakarida ialah gula ringkas dan merupakan unit yang paling kecil bagi sesuatu karbohidrat. Monosakarida terbahagi kepada kumpulan aldosa dan ketosa.

Pengelasan mengikut bilangan atom karbon

sunting

Monosakarida boleh dikelaskan kepada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Pengelasan yang sama berlaku kepada aldosa (aldo~) dan ketosa (keto~).