Ununpentium ialah nama sementara untuk satu unsur kimia dengan simbol sementara Uup dan nombor atom 115.

Kedudukan ununpentium dalam jadual berkala
Kedudukan ununpentium dalam jadual berkala