Omega (huruf besar Ω, huruf kecil ω) ialah huruf ke-24 dalam abjad Yunani. Dalam sistem nombor Yunani, nu mempunyai nilai 800. Perkataan omega maksudnya "O besar" (ō mega, mega maksudnya "besar"), berbanding omikron yang bermaksud "O kecil" (o mikron, micron maksudnya "kecil").[1]

Omega uc lc.svg
Abjad Yunani
[[Alfa|Αα Alfa]] [[Nu (huruf)|Νν Nu]]
[[Beta|Ββ Beta]] [[Xi|Ξξ Xi]]
[[Gama|Γγ Gama]] [[Omikron|Οο Omikron]]
[[Delta (huruf)|Δδ Delta]] [[Pi (huruf)|Ππ Pai]]
[[Epsilon|Εε Epsilon]] [[Ro (huruf)|Ρρ Ro]]
[[Zeta|Ζζ Zeta]] [[Sigma|Σσς Sigma]]
[[Eta|Ηη Eta]] [[Tau|Ττ Tau]]
[[Teta|Θθ Teta]] [[Upsilon|Υυ Upsilon]]
[[Iota|Ιι Iota]] [[Fi (huruf)|Φφ Fi]]
[[Kapa|Κκ Kapa]] [[Khi|Χχ Khi]]
[[Lambda|Λλ Lambda]] [[Psi|Ψψ Psi]]
[[Mu (huruf)|Μμ Mu]] [[Omega|Ωω Omega]]
Huruf terbiar
Digamma uc lc.svg Digama Qoppa new uc lc.svg Kopa
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampai
Heta uc lc.svg Heta Sho uc lc.svg So
San uc lc.svg San

Tanda diakritik Yunani

Dalam bidang fizik, omega digunakan sebagai simbol ohm—unit SI bagi rintangan elektrik.

Omega juga digunakan dalam nama-nama asid lemak tak tepu—omega-3, omega-6, dan omega-9.

RujukanSunting