Operasi Topeng merupakan tatacara menghadapi jerebu yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia pada 2005. Masalah jerebu yang serius sehingga melepas 300 IPU boleh menjejaskan pelajar yang menduduki peperiksaan.