Pemalar gas

Pemalar gas (juga dikenali sebagai pemalar gas ideal, simbol R) ialah satu pemalar fizik yang muncul dalam banyak persamaan asas sains fizik.

Dalam persamaan gas ideaal pV = nRT, R disebut sebagai pemalar gas. Nilai pemalar gas diperoleh dengan mentaksirkan pV/nT untuk gas dalam had tekanan sifar. Nilai yang lebih jitu diperoleh dengan mengukur halaju bunyi dalam gas tekanan rendah dan menentuluarkan nilai kepada tekanan sifar.

R = 8.314 J K-1 mol-1
R = 8.206 x 10-1 L atm k-1 mol-1
R = 62.36 L Torr K-1 mol-1
R = 1.987 kal K-1 mol-1

Lihat jugaSunting