Pemalar penceraian asid

Pemalar penceraian asid (Ka) atau pemalar keasidan adalah satu pemalar keseimbangan untuk asid dan bes konjugatnya di sebuah larutan akueus.[1]

Takrifan

sunting

Ketika suatu asid HA larut dalam air, sebahagian asid tersebut terurai membentuk ion hidronium dan bes konjugatnya.

HA(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + A(aq)

Dalam perkiraan pemalar penceraian asid, kepekatan air diabaikan, kerana tindak balas berlangsung di dalam larutan berair, iaitu kepekatan air adalah relatif tidak berubah. Maka, pemalar penceraian asid ditakrifkan dengan persamaan

 

Nilai Ka berubah dalam pelbagai tertib magnitud, sehingga sering dinyatakan dalam logaritma persepuluhan. Pemalar baru ini disebut pKa, yang nilainya berubah dalam julat yang lebih kecil.

 

Asid yang lebih kuat memiliki nilai Ka yang lebih besar dan pKa yang lebih kecil. Bagi asid yang cukup lemah (iaitu hanya sebahagian kecil dari asid bercerai), pH suatu larutan asam dapat diperkirakan melalui rumus berikut

 

Nilai pH dari larutan penimbal juga dapat diramalkan dengan menggunakan nilai Ka melalui persamaan Henderson-Hasselbach:

 

Nilai pKa beberapa sebatian

sunting

Perkiraan dilakukan pada air bersuhu 25ºC, kecuali sebatian-sebatian dengan pKa bawah -1.76:

Bacaan

sunting
  • Atkins, Peter, and Loretta Jones. Chemical Principles: The Quest for Insight. 3rd ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2005

Catatan

sunting