Pengangkutan aktif

Dalam biologi, pengangkutan aktif merujuk kepada mekanisme pengangkutan atau penyerapan atom atau molekul biokimia melintasi membran sel. Proses ini memerlukan tenaga.

Melalui proses ini, bahan boleh bergerak menentang cerun kepekatan dan juga cerun elektrik. Proses pengangkutan aktif turut melibatkan pembawa iaitu sesuatu kompleks yang mengangkut molekul ke permukaan luar membran sel.

Lihat juga

sunting