Saya berminat dengan isu alam sekitar, haiwan, perhutanan dan sejarah Nusantara.