Pengitlakan ialah perumusan konsep umum daripada contoh khusus dengan meniskala sifat sepunya. Pengitlakan menganjurkan kewujudan suatu domain atau set unsur, serta satu atau ciri sepunya lebih yang dikongsi oleh unsur tersebut (maka mencipta model konseptual). Seperti itu, ia asas penting bagi semua valid pentaabiran deduktif yang sah. Proses pengesahan penting untuk menentukan sama ada pengitlakan memegang benar bagi mana-mana situasi diberi.

Sebagai contoh, haiwan ialah suatu pengitlakan bagi burung kerana setiap burung haiwan, dan terdapat haiwan yang bukan burung (kucing, contohnya). (Lihat juga: Pengkhususan (biologi)).

Lihat juga sunting