Pepejal air amorfous

Setiap hari ais adalah satu kristal, yang mana molekul-molekul akan disusun mengikut corak yang berulang-ulang. Ais Amorfous adalah satu bentuk pepejal amorfous air , bemakna ia erdiri daripada molekul air biasanya diorientasikan secara rawak seperti atom-atom kaca.