Perbadanan Usahawan Nasional

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) ialah badan nasional yang ditubuhkan untuk pembangunan usahawan Bumiputera di Malaysia. Tumpuan utama penubuhannya ialah untuk membangun usahawan Bumiputera dalam perniagaan strategik dan berpotensi tinggi selaras dengan Dasar Pembangunan Negara untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang dinamik, berdaya tahan dan progresif.

Perbadanan Usahawan Nasional
Logo Perbadanan Usahawan Nasional
Intisari agensi
Dibentuk17 Julai 1991; 32 tahun yang lalu (1991-07-17)
Ibu pejabatTingkat 9, Blok 1B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur
Eksekutif Agensi
Agensi induk
Jabatan Perdana Menteri
Laman sesawang
www.punb.com.my

PUNB menjadi nadi penggerak untuk membangun usahawan Bumiputera tulen yang profesional dan beretika tinggi yang penglibatan dan sumbangan mereka penting kepada pembangunan ekonomi negara.

Latarbelakang sunting

PUNB merupakan milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputra, badan penyelaras bagi aktiviti pelaburan untuk agensi kerajaan, syarikat dan individu Bumiputera, ditubuhkan pada 17 Julai 1991 di bawah Akta Syarikat 1965 dengan modal dibenarkan RM300 juta di mana RM250 juta telah berbayar.

Asas kewujudan PUNB tertumpu kepada penawaran pakej pembangunan keusahawanan bersepadu untuk membantu usahawan Bumiputera dalam bidang Peruncitan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Pakej-pakej pembangunan ini dirangka untuk membantu usahawan Bumiputera memantapkan perniagaan, mengekalkan keuntungan dan membentuk perniagaan mereka kearah kecemerlangan.

Wawasan sunting

Menjadi pusat kecemerlangan terulung dalam pembangunan keusahawanan.

Misi sunting

Menyediakan peluang kepada usahawan Bumiputera mencapai kejayaan dalam perniagaan melalui sokongan kewangan dan korporat.

Objektif sunting

Usaha untuk menjadi pusat terulung yang bereputasi tinggi dalam pembangunan usahawan Bumiputera tidak akan berakhir kerana PUNB akan terus menjadi pendorong untuk mencapai kecemerlangan dalam keusahawanan seperti yang di gariskan oleh objektif penubuhannya seperti berikut:

  1. Menambah jumlah dan meningkat kualiti usahawan Bumiputera dalam sektor industri dan komersil.
  2. Menggalakkan pembentukan usahawan Bumiputera yang berdaya tahan di dalam industri strategik.
  3. Menyalurkan budaya keusahawanan dikalangan usahawan Bumiputera dan melengkapkan mereka dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Budaya Korporat sunting

Budaya Korporat PUNB dirangka untuk memberi inspirasi kepada wargakerja, usahawan dan masyarakat Bumiputera mengukur aktiviti mereka ke tahap tertinggi dalam kecemerlangan keusahawanan dan nilai-nilai dalam selok-belok dan tatacara perniagaan.

Faktor penting Budaya Korporat ialah Profesionalisme, Komersialisme dan Etika. Hanya usahawan tulen sahaja dapat menghayati kesemua faktor ini berusaha untuk mencapai dan melintasi had kecemerlangan akan berjaya.

Disamping modal, pasaran dan pengetahuan teknologi, kejayaan dalam perniagaan bergantung kepada sikap dan nilai usahawan itu sendiri. Tidak ada jalan singkat untuk mencapai kejayaan jika usahawan tidak mempunyai semangat dan amalan Budaya Korporat.

Profesionalisme

Keterampilan Pengurusan Perniagaan

Berpengetahuan dan bijak dalam semua aspek pengurusan.

Pengurusan Sistematik dan Berdisplin

Prihatin terhadap kepentingan disiplin dan penggunaan proses serta prosedur kerja yang sistematik.

Kemahiran Berunding

Mampu memastikan rundingan berakhir dengan kejayaan yang menguntungkan pihak yang terlibat.

Tegas dan Berwawasan

Bijak dan tegas dalam membuat keputusan serta mempunyai wawasan yang jelas dalam perniagaan.

Kreativiti yang Tinggi

Prihatin kepada keperluan penyelidikan dan pembangunan dalam meneruskan daya cipta dan inovasi yang tinggi untuk terus berjaya dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif.

Komersialisme

Bijak Menghadapi Risiko

Faham dan arif dalam menguruskan risiko perniagaan yang diceburi.

Barangan dan Perkhidmatan Berkualiti

Berusaha untuk memastikan mutu barangan dan perkhidmatan memenuhi kehendak pelanggan dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki kualiti secara berterusan.

Perkhidmatan Penghantaran

Memastikan ketepatan masa dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan serta dengan khidmat susulan yang sentiasa cemerlang.

Kos Pengeluaran Minimum

Berusaha untuk meminimumkan kos pengeluaran supaya harga barangan mampu bersaing di pasaran tanpa menjejaskan teknologi terkini untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti.

Beretika

Nilai Etika yang Tinggi

Mempunyai dan mempraktikkan nilai dan etika yang tinggi dalam mengurus perniagaan.

Prinsip Pengurusan yang telus

Segala urusniaga mesti dikendalikan melalui amalan pengurusan yang berhemah dan telus.

Keseimbangan Antara Tanggungjawab Komersial dan Sosial

Kepentingan komersial mesti diseimbangkan dengan tanggungjawab masyarakat dan alam sekitar.

Jujur dan Amanah

Kredibiliti dan integriti yang tinggi amat penting bagi seseorang untuk terus dihormati.

Komitmen, Kesetiaan dan Kerjasama

Memberikan komitmen dan kesetiaan sepenuhnya kepada organisasi dan sentiasa berusaha untuk bekerjasama dengan semua pihak.

Pautan luar sunting