Perbankan Islam di Sudan

Perbankan Islam di Sudan bermula dengan penubuhan Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977.

Bank-Bank Islam di Sudan sunting