Perbincangan:Shahnameh

Rencana ini adalah sebahagian daripada WikiProjek Iran. Projek ini bertujuan untuk menyelaraskan kerja-kerja bagi meningkatkan mutu rencana-rencana berkaitan Iran dan negara-negara serumpunnya. Bantuan anda dalam menyunting rencana ini amatlah dihargai. Anda juga dijemput untuk menilai rencana-rencana yang dikelaskan dari baik hingga ke tahap 1.0.
B Rencana ini telah dinilai dan dikelaskan sebagai kelas B di skala kualiti.
Kembali ke laman "Shahnameh".