Wikipedia:Pandangan berkecuali

Untuk panduan bagaimana menulis rencana supaya dapat mematuhi pandangan berkecuali (NPOV), sila lihat Bimbingan NPOV.


Pandangan berkecuali (NPOV) merupakan polisi asas Wikipedia yang menyatakan bahawa semua rencana harus ditulis dari sudut pandangan berkecuali, dan mewakili pandangan yang adil serta pendirian tidak berat sebelah. Polisi ini meliputi baik templat yang dapat dibaca oleh pembaca, mahupun rencana kategori serta portal. Menurut pengasas Wikipedia, Jimbo Wales, NPOV adalah "mutlak dan tidak boleh dirundingkan". [1]

Sudut Pandangan Berkecuali merupakan salah satu daripada tiga halaman dalam siri polisi pedoman kandungan di Wikipedia. Untuk kedua-dua rencana yang lain itu, sila lihat: Wikipedia:Pengesahan dan Wikipedia:Larangan penyelidikan asli. Bersama-sama, polisi-polisi ini menentukan jenis dan mutu bahan-bahan yang boleh diterima dalam ruang nama utama. Ketiga-tiga polisi ini saling melengkapi satu sama lain, tidak boleh dirundingkan, serta tidak boleh digantikan dengan panduan yang lain, walaupun terdapatnya sepersetujuan daripada pengguna-pengguna. Ketiga-tiga rencana ini harus tidak ditafsirkan secara berasingan, dan semua penyunting dikehendaki membiasakan diri dengannya.


Sejarah NPOV

NPOV merupakan polisi yang tertua di Wikipedia.

Sudut pandangan berkecuali

Sudut pandangan berkecuali merupakan satu cara untuk menyelesaikan pandangan yang bertentangan. Sewaktu terdapatnya pandangan yang bertentangan, polisi ini memerlukan pandangan dikemukakan, tetapi tidak ditegaskan. Kesemua perkara harus dikemukakan, bukan sahaja perkara yang popular. Tidak dikatakan bahawa pandangan yang terpopular atau pandangan kompromi merupakan pandangan yang betul. Pembaca-pembaca tertinggal untuk membentukkan pendapat sendiri.

Sebagaimana namanya mengatakan, sudut pandangan berkecuali cuma merupakan salah satu daripada sudut-sudut pandangan. Ia adalah sudut pandangan yang berkecuali — ia tidak bersimpati dengan perkara itu ataupun menentanginya.

Perdebatan-perdebatan digambarkan, dirupakan, serta disifatkan, tetapi tidak ditengkar. Latar belakang diberikan tentang siapa mempercayai apa dan alasannya, serta pandangan mana satu yang lebih popular. Rencana-rencana yang terperinci mungkin mengandungi penilaian bagi setiap sudut pandangan, tetapi jangan menyatakan mana satu yang lebih baik. Anda boleh menganggapkan sesuatu rencana yang tidak berat sebelah sebagai pemerian perdebatan yang objektif, adil dan beranalisis. Sewaktu kecenderungan terhadap sesuatu sudut pandangan dikesan, rencana itu harus diperbaiki.

Sikap berat sebelah

Rencana utama: Sikap berat sebelah, Pendirian media yang berat sebelah

 
Wikipedia mengamalkan polisi bukan berat sebelah.

NPOV memerlukan pandangan dirupakan tanpa berat sebelah. Pendirian berat sebelah merupakan kecenderungan terhadap sesuatu sudut pandangan ataupun ideologi. Seseorang dikatakan mempunyai pendirian berat sebelah jika ia dipengaruhi oleh kecenderungannya. Sikap berat sebelah boleh menyebabkan seseorang menerima ataupun menolak kebenaran sesuatu dakwaan tanpa berdasarkan kekuatan dakwaan itu, tetapi kerana ia tidak selaras dengan pendapat-pendapat praanggapnya.

Jenis pendirian berat sebelah termasuk:

 • Pendirian berat sebelah etnik atau perkauman, termasuknya rasisme, nasionalisme dan regionalisme.
 • Pendirian berat sebelah korporat, termasuknya pengiklanan, liputan kempen-kempen politik yang menyokong kepentingan korporat, serta laporan-laporan persoalan yang menyokong kepentingan pemilik-pemilik media berita.
 • Pendirian berat sebelah kelas sosial, termasuknya penyokongan satu kelas sosial tanpa mempedulikan pembahagian sosial atau pembahagian kelas.
 • Pendirian berat sebelah politik, termasuknya penyokongan ataupun penentangan sesuatu parti politik ataupun calon.
 • Pendirian berat sebelah agama, termasuknya keutamaan kepada sesuatu sudut pandangan agama.
 • Pendirian berat sebelah hal-hal sensasi yang memberikan penekanan yang berlebih-lebihan, memutarbalikkan ataupun mengada-adakan laporan berita untuk mempertingkatkan jualan.
 • Pendirian berat sebelah geografi yang mungkin memerikan pertikaian di dalam sebuah negara, tanpa menyedari bagaimana pertikaian itu diwajahkan di tempat-tempat lain.

Taakulan NPOV

Wikipedia adalah sebuah ensiklopedia am, iaitu ia adalah gambaran pengetahuan manusia pada suatu tahap keumuman. Akan tetapi manusia tidak bersetuju tentang kes-kes yang tertentu; bagi mana-mana satu topik yang mempunyai pandangan yang bersaingan, setiap pandangan merupakan gagasan yang berbeza tentang kebenaran itu, dan sejauh yang mana pandangan itu menyangkal pandangan-pandangan yang lain, penyokong-penyokongnya akan menganggap pandangan-pandangan itu salah dan oleh itu, bukannya pengetahuan. Di mana terdapatnya pertentangan pendapat terhadap apakah yang merupakan kebenaran, di situ juga terdapatnya pertikaian tentang apa yang merupakan pengetahuan. Wikipedia dapat berjaya kerana ia merupakan usaha sama; tetapi sewaktu bekerja bersama-sama, bagaimanakah kita dapat menyelesaikan masalah perang penyuntingan, umpamanya seorang pengguna menegaskan p, dan kemudiannya pengguna yang lain menukarkan teksnya supaya menegaskan bahawa ia bukannya p?

Satu penyelesaian bagi tujuan mengerjakan Wikipedia adalah untuk kita bersetuju bahawa "pengetahuan manusia" merangkumi kesemua teori penting yang berbeza-beza bagi setiap topik. Oleh itu, kita terikat matlamat untuk menggambarkan pengetahuan manusia kepada erti kata itu. Sesuatu yang sebegini harus merupakan erti kata yang mempunyai kedudukan yang mantap untuk istilah "pengetahuan"; dengan erti kata ini, apa yang "diketahui" sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Orang Eropah pada Zaman Pertengahan "tahu" bahawa hantu mengakibatkan penyakit. Kini, kita "tahu" bahawa hantu tidak mengakibatkannya.

Kita boleh membuat rumusan terhadap pengetahuan manusia (dengan erti kata itu) dalam cara yang berat sebelah: kita menyatakan satu siri teori tentang topik T, dan kemudiannya mendakwa bahawa kebenaran T ialah ini dan ini. Tetapi pertimbangkanlah bahawa Wikipedia merupakan sebuah projek usaha sama antarabangsa. Hampir tiap-tiap sudut pandangan untuk setiap perkara akan didapati daripada kalangan penulis dan pembacanya. Untuk mengelakkan perang penyuntingan, kita boleh bersetuju untuk menggambarkan setiap pandangan yang penting dengan adil, serta tidak menegaskan mana-mana satunya adalah betul. Itulah yang menjadikan sebuah rencana tidak berat sebelah ataupun yang berkecuali dengan erti kata yang dimaksudkan di sini. Untuk menulis dari sudut pandangan berkecuali, seseorang penulis menggambarkan sudut pandangan yang menimbulkan perbalahan tanpa menegaskannya; untuk mencapai itu, adalah mencukupi jika sudut pandangan yang bertentangan itu digambarkan dengan cara yang lebih kurang dapat diterima oleh penyokong-penyokongnya. Penyokong-penyokong untuk sudut pandangan itu juga harus dinyatakan. Pertikaian disifatkan di Wikipedia, bukannya dipertikaikan semula.

Bagi merumuskan alasan-alasan utama untuk polisi ini: Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia, iaitu suatu penyusunan pengetahuan manusia. Tetapi oleh sebab Wikipedia ialah sumber antarabangsa yang dibina oleh komuniti, kita tidak boleh menganggap bahawa kesemua rakan usaha sama akan bersetuju terhadap setiap kes, ataupun dalam banyak kes, tentang apa yang merupakan pengetahuan dengan erti kata yang sebenarnya.

Oleh itu, kita boleh menggunakan erti kata "pengetahuan manusia" yang lebih longgar untuk merangkumi berbagai-bagai teori yang bertentangan. Sebagai individu serta secara bersama-sama, kita harus berusaha untuk menggambarkan pandangan-pandangan yang bertentangan secara adil, tanpa memihak mana-mana satunya, dengan pembatasan bahawa pandangan-pandangan yang cuma disokong oleh sebahagian yang amat kecil tidak harus diwajahkan seolah-olah ia merupakan pandangan minoriti yang penting, dan mungkinnya, ia langsung harus tidak dikemukakan.

Terdapatnya lagi satu alasan yang kukuh untuk mengikatkan kita kepada polisi ini. Sewaktu ia telah jelas bahawa pembaca-pembaca tidak dikehendaki memilih mana-mana satu pendapat yang tertentu, mereka berasa bebas untuk membuat keputusan sendiri, dan ini akan menggalakkan kebebasan intelek.

Kerajaan-kerajaan totalitarian dan institusi-institusi dogmatik di mana-mana sahaja akan mencari sebab-sebab untuk menentangi Wikipedia, jika kita berjaya untuk berpegang teguh pada polisi nyah berat sebelah: penyampaian banyak teori yang bertentangan terhadap pelbagai perkara yang meluas mengatakan bahawa kita, iaitu pencipta-pencipta Wikipedia, percaya terhadap keupayaan pembaca-pembacanya untuk membentukkan pendapat mereka sendiri. Teks yang menyampaikan sudut pandangan berbilang yang adil tanpa mendesak pembaca bersetuju dengan mana-mana satunya, adalah amat membebas. Keberkecualian mengelakkan dogmatisme, dan hampir kesemua orang yang mengerjakan Wikipedia dapat bersetuju bahawa ini adalah perkara baik.

Cabang POV

Cabang POV merupakan satu percubaan untuk mengelakkan garis panduan NPOV melalui penciptaan rencana baru terhadap sesuatu perkara yang mana rencananya telah sedia ada. Rencana itu dicipta semata-mata untuk mengelakkan ataupun untuk menegaskan sudut pandangan atau fakta yang negatif ataupun positif. Secara amnya, perbuatan ini tidak dapat diterima. Polisi yang diterima umum adalah bahawa kesemua fakta dan sudut pandangan utama tentang sesuatu perkara harus dikemukakan dalam satu rencana.

Pengutamaan yang tidak berpatutan

NPOV mengatakan bahawa sesuatu rencana harus menyampaikan kesemua sudut pandangan yang penting dan seimbang akan kepentingnya dengan sewajarnya. Rencana-rencana yang membandingkan sudut pandangan tidak perlu mengemukakan pandangan kelompok minoriti dengan sama mendalam seperti pandangan yang lebih popular. Ia juga tidak harus mengemukakan sudut pandangan kelompok minoriti yang amat kecil; umpamanya, rencana Bumi cuma menyebut teori Bumi datar dengan sepintas lalu kerana pandangan ini hanya dipegang oleh kelompok minoriti yang amat kecil. Kita harus tidak mencuba menyampaikan sesuatu pertikaian seakan-akan pandangan yang dipegang oleh kelompok minoriti patut diberikan perhatian yang sama dengan pandangan majoriti. Tambahan juga, pandangan-pandangan yang dipegang oleh kelompok minoriti yang amat kecil harus tidak disampaikan kecuali dalam rencana-rencana yang khusus untuk pandangan tersebut. Perhatian keterlaluan yang diberikan kepada pandangan kelompok minoriti yang utama, ataupun pemasukan pandangan kelompok minoriti yang amat kecil mengelirukan bentuk pertikaian. Wikipedia bertujuan menyampaikan pandangan-pandangan yang bersaingan lagi seimbang dengan penyataan ahli-ahli pakar dalam perkara itu, ataupun antara parti-parti yang berkenaan.

Tiada sesuatu pun boleh mengatakan dengan maksud bahawa pandangan-pandangan kelompok minoriti yang amat kecil tidak boleh menerima perhatian dalam rencana yang dikhaskan untuk pandangan-pandangan itu. Wikipedia bukannya sebuah kertas kerja. Bagaimanapun dalam kertas kerja, walaupun sesuatu pandangan boleh dikemukakan dengan begitu terperinci, ia harus tidak boleh disampaikan sebagai kebenaran.

Dari Jimbo Wales, September 2003, dalam senarai mel:
 • Jika sesuatu sudut pandangan merupakan pandangan majoriti, ia harus mudah untuk mengesahkannya dengan rujukan daripada teks-teks rujukan yang telah diterima secara umum;
 • Jika sesuatu sudut pandangan dipegang oleh kelompok minoriti yang besar, ia harus senang sahaja untuk menamakan penyokong-penyokongnya yang terkenal;
 • Jika sesuatu sudut pandangan dipegang oleh kelompok minoriti yang amat kecil, ia tidak tergolong dalam Wikipedia (kecuali jika ia dikemukakan dalam rencana sampingan) tanpa menghiraukan adakah sudut pandangan itu benar atau tidak, serta adakah anda dapat membuktikan kebenarannya atau tidak. Dengan kata yang lain, sudut-sudut pandangan yang hanya dipegang oleh kelompok minoriti yang amat kecil harus tidak disampaikan seakan-akan ia merupakan pandangan kelompok minoriti yang utama, ataupun ia langsung harus tidak disampaikan.

Khususnya, untuk memerincikan komen yang terakhir, jika anda kini dapat membuktikan sesuatu yang tiada orang percaya, Wikipedia bukannya tempat untuk menyampaikan buktinya. Selepas anda membuktikan dan membincangkannya di tempat lain, bahan-bahan itu boleh dirujukkan.

Perumusan yang mudah

Kami kekadang memberikan perumusan alternatif untuk polisi nyah berat sebelah: menegaskan fakta, termasuknya fakta-fakta tentang pendapat — tetapi jangan menegaskan pendapat-pendapat pada dirinya sendiri. Terdapatnya perbezaan yang besar antara fakta dan nilai ataupun pendapat. Dengan "fakta", kami bermaksud "sesuatu maklumat yang tidak mempunyai pertikaian yang penting". Dengan erti kata ini, kajian yang menghasilkan sesuatu maklumat terbitan ialah fakta. Yang terdapatnya planet yang digelarkan Marikh ialah fakta. Yang Plato merupakan ahli falsafah ialah fakta. Tiada orang akan mempertikaikan hal-hal tersebut. Oleh itu, kita dapat menegaskan seberapa yang dapat tentang hal-hal tersebut.

Sebaliknya, dengan nilai atau pendapat, kami bermaksud "sesuatu maklumat yang terdapatnya pertikaian". Sememangnya, terdapatnya kes-kes pinggiran yang kita tidak pasti adakah kita harus mengambil berat tentang sesuatu pertikaiaan; tetapi terdapatnya banyak kenyataan yang amat jelasnya menyampaikan nilai-nilai dan pendapat-pendapat. Bahawa pencurian adalah salah merupakan nilai ataupun pendapat. Bahawa Beatles adalah pancaragam yang teragung ialah nilai ataupun pendapat. Bahawa Amerika Syarikat adalah salah kerana menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ialah nilai ataupun pendapat.

Wikipedia menumpukan kepada kenyataan fakta dengan erti kata yang dihuraikan di atas. Sewaktu kita hendak menyatakan sesuatu pendapat, kita menukarkan pendapat itu menjadi fakta melalui kenyataan bahawa pendapat itu dipegang oleh seseorang. Oleh itu, daripada menegaskan bahawa "Beatles merupakan pancaragam yang teragung", kita boleh berkata, "Kebanyakan orang Amerika Syarikat percaya bahawa Beatles merupakan pancaragam yang teragung". Fakta itu dapat ditentusahkan oleh kajian. Ataupun anda boleh menyatakan "Beatles mempunyai banyak lagu yang telah disenaraikan dalam "Billboard Hot 100". Ia juga merupakan fakta. Dalam kes pertama, kita menegaskan pendapat; dalam kes kedua dan ketiga, kita "menukarkan" pendapat menjadi fakta dengan mengaitkan kenyataan itu kepada orang yang lain. Adalah penting bagi anda mengambil perhatian bahawa rumusan ini adalah amat berbeza daripada rumusan "sebahagian orang percaya..." yang amat popular dalam perdebatan politik. Rujukan kita memerlukan orang-orang yang dapat dikenal pasti dan dihitung bilangannya, sekurang-kurangnya secara subjektif atau, lebih baik lagi, memberikan nama orang-orang itu.

Tambahan pula, dalam penyampaian pendapat, terdapatnya juga pertentangan pendapat terhadap bagaimana sesuatu pendapat harus dinyatakan; kekadangnya atas keadilan, anda diperlukan membataskan pemerian pendapat anda ataupun menyampaikan beberapa rumusan supaya dapat mencapai penyelesaian yang mewakili kesemua sudut pandangan yang utama terhadap sesuatu keadaan.

Tetapi adalah tidak mencukupi hanya untuk menyatakan bahawa polisi nyah berat sebelah Wikipedia adalah untuk menyatakan fakta dan bukannya pendapat. Sewaktu menegaskan fakta tentang sesuatu pendapat, adalah mustahak juga bahawa anda menegaskan fakta-fakta tentang pendapat-pendapat yang bertentangan, dan membuatnya tanpa membayangkan bahawa mana-mana satunya adalah betul. Adalah penting secara amnya bahawa anda mengemukakan fakta-fakta tentang alasan-alasan di belakang sudut-sudut pandangan itu, serta menjelaskan siapakah yang memegang sudut-sudut pandangan itu. Biasanya, adalah terbaik jika anda dapat menyebutkan nama-nama wakil yang terkenal bagi setiap sudut pandangan.

Komponen penting: Penyelidikan yang baik

Pertentangan pendapat terhadap soalan adakah sesuatu merupakan Sudut Pandangan Berkecuali (NPOV) biasanya boleh dielakkan melalui amalan penyelidikan yang baik. Fakta-fakta (seperti yang ditakrifkan dalam perenggan terdahulu) bukannya Sudut-sudut Pandangan (POV) yang biasa dimaksudkan. POV digunakan di sini untuk bermaksud "kebalikan NPOV".

Satu cara yang baik untuk membantu anda membina sudut pandangan berkecuali ialah mencari sumber-sumber yang bereputasi baik untuk maklumat yang anda hendak memasukkan ke dalam Wikipedia, dan kemudiannya menyebut sumbernya. Ini adalah cara yang mudah untuk menyifatkan sesuatu sudut pandangan dalam perdebatan, tanpa meninggalkan sudut-sudut pandangan yang lain. Tekniknya ialah untuk anda mencari sumber-sumber yang terbaik dan amat boleh dipercayai. Cuba mencari buku-buku dan rencana-rencana jurnal yang terbaik di dalam perpustakaan, serta mencari sumber-sumber dalam talian yang amat boleh dipercayai. Sedikit kerja persediaan akan menjimatkan banyak masa kemudian untuk mengemukakan alasan-alasan bagi kenyataan-kenyataan yang anda telah buat.

Lagi satu pertimbangan yang penting adalah bahawa sumber-sumber yang mempunyai reputasi yang lebih kurang sama kekadangnya menyangkal. Dalam kes tersebut, teras polisi NPOV adalah untuk merangkumi pendekatan-pendekatan yang bersaingan dalam halaman yang sama: berhasrat untuk keseimbangan, iaitu: membahagikan ruang yang menghuraikan sudut pandangan yang bertentangan mengikut reputasi sumber-sumbernya. Dan, jika sedia ada, berikanlah keutamaan kepada sumber-sumber yang paling berjaya menyampaikan fakta-fakta dengan cara yang seimbang.

Keadilan dan nada bersimpati

Jika kita hendak menyifatkan pertikaian dengan adil, kita harus menyampaikan pandangan-pandangan yang bersaingan dengan nada yang sentiasa positif dan bersimpati. Banyak rencana sudahnya menjadi komentar berat sebelah walaupun ia masih menyampaikan kedua-dua sudut pandangan. Walaupun sesuatu sudut pandangan disampaikan melalui fakta berbanding pendapat, ia masih boleh membayangkan sesuatu pendirian melalui pemilihan fakta-fakta untuk dikemukakan, ataupun secara tidak ketara, melalui penyusunan rencana itu — umpamanya, menyangkal pandangan-pandangan bertentangan semasa menulis akan menyebabkan pandangan-pandangan itu kelihatan lebih buruk berbanding hanya mengumpulkannya dalam bahagian yang dikhaskan untuk pendapat-pendapat penentang.

Sebaliknya, kita harus menulis rencana-rencana dengan nada bahawa kesemua' pendirian yang dikemukakan adalah mungkin, serta mengingati pembatasan yang terpenting terhadap pandangan-pandangan kelompok minoriti yang keterlaluan. Marilah kita menyampaikan kesemua pandangan penting yang bersaingan secara bersimpati. Kita boleh menulis dengan sikap bahawa itu-dan-itu adalah gagasan yang baik, tetapi dari sudut pandangan beberapa pengkritiknya, perincian ini-dan-ini telah terlepas perhatian penyokong-penyokong sudut pandangan itu.

Penyifatan pendapat-pendapat mengenai karya orang lain

Satu kes tersendiri ialah penyataan pendapat-pendapat estetik. Rencana-rencana Wikipedia mengenai seni, artis, dan topik-topik kreatif yang lain (umpamanya, ahli musik, pelakon, buku, dll) sering cenderung kepada keterlaluan. Ini tidak selaras dengan sifat sebuah ensiklopedia. Kami mungkin tidak dapat bersetuju bahawa seseorang itu merupakan pemain gitar yang teragung dalam sejarah, tetapi ia mungkin adalah mustahak untuk memerikan bagaimana beberapa artis atau karyanya telah diterima oleh orang ramai ataupun ahli-ahli pakar yang terkenal. Memberikan gambaran keseluruhan untuk tafsiran-tafsiran biasa bagi sesuatu karya kreatif adalah sesuai, khususnya jika sebutan-sebutan dan rujukan-rujukan kepada individu-individu terkenal yang memegang tafsiran itu juga dapat diberikan. Umpamanya, bahawa Shakespeare telah diakui secara meluas sebagai salah satu daripada dramatis yang teragung dalam bahasa Inggeris ialah sedikit daripada pengetahuan yang seorang pembaca harus belajar daripada sebuah ensiklopedia. Bagaimanapun, untuk keberkecualian, seseorang harus mengetahui bahawa sebilangan cendekiawan memperdebatkan bahawa terdapatnya bukti-bukti yang kukuh bahawa kebanyakan daripada karya-karya yang dikatakan ditulis oleh Shakespeare sebenarnya ditulis oleh Chritopher Marlowe yang hidup sezaman. Perhatikan bahawa menentukan bagaimana sesuatu artis atau karyanya diterima oleh orang ramai ataupun dengan kritis mungkin memerlukan penyelidikan — tetapi sewaktu ia ditentukan, satu kenyataan yang jelas tentang penerimaan oleh orang ramai itu merupakan pendapat yang benar-benar penting (berbanding pendapat seorang penulis rencana Wikipedia).

Contoh

Melihat satu contoh teks yang berat sebelah dan kemudiannya melihat bagaimana ahli-ahli Wikipedia memperbaikinya mungkin dapat membantu.

Pada halaman pengguguran anak di Wikpedia bahasa Inggeris pada tahun 2001, sebilangan penyokong telah menggunakan halaman itu untuk bertukar kata-kata yang pedas kerana mereka tidak dapat bersetuju terhadap perkara-perkara yang harus dimasukkan ke dalam halaman itu, serta bagaimana pendirian-pendirian yang bersaingan harus disampaikan. Apa yang diperlukan — dan apa yang ditambahkan — ialah perbincangan yang mendalam tentang pendirian-pendirian yang berbeza-beza terhadap aspek-aspek pengguguran anak dari segi moral dan undang-undang pada zaman-zaman yang berlainan. Perbincangan pendirian-pendirian ini ditulis dengan mahir supaya tidak memihak mana-mana satu pendirian. Ini memudahkan penyusunan dan pemahaman tentang alasan-asalan terhadap perkara pengguguran anak yang kemudiannya disampaikan dengan bersimpati. Setiap pendirian dikemukakan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Terdapatnya banyak cerita-cerita yang berjaya tentang rencana yang bermula sebagai rencana berat sebelah tetapi dikemaskinikan oleh pengguna-pengguna yang mengambil berat terhadap penggambaran kesemua sudut pandangan dengan jelas serta bersimpati.

Contoh kedua

Karada memberikan nasihat berikut dalam konteks rencana Saddam Hussein di Wikipedia bahasa Inggeris:

Anda tidak perlu mengatakan bahawa orang itu jahat. Oleh itu, rencana Adolf Hitler di Wikipedia bahasa Inggeris tidak bermula dengan "Hitler ialah seorang yang jahat" — kita tidak perlu berbuat demikian kerana perbuatan-perbuatannya menyabitkannya beribu-ribu kali. Kita cuma diperlukan menyenaraikan fakta-fakta Holokus tanpa dipengaruhi perasaan, dan suara orang-orang yang maut akan berteriak semula dalam cara yang menyebabkan perbuatan mencelanya dengan berbagai-bagai gelaran tidak berguna ataupun tidak perlu. Sila berbuat serupa: senaraikan jenayah-jenayah Saddam, dan menyebut sumber-sumber anda.

Menyusun semula perkataan dalam ayat yang mungkin bersifat berat sebelah

Kekadangnya, sesuatu kenyataan yang mungkin berat sebelah boleh disusun semula menjadi versi berkecuali. Umpamanya, perkataan-perkataan "John Doe ialah seorang pemain besbol yang terbaik" boleh ditulis semula menjadi "Kemahiran besbol John Doe telah dipuji oleh ramai orang". Lagi baik ialah "Kemahiran besbol John Doe telah dipuji oleh orang-orang dalam besbol seperti Al Kaline dan Joe Torre", asalkan kenyataan-kenyataan itu adalah betul dan dapat ditentusahkan. Serupa jaga, "Joe Bloggs mempunyai tabiat yang buruk" boleh ditulis semula menjadi "Joe Bloggs sering dikritik kerana tabiatnya oleh pemerhati-pemerhati seperti Momar Kadafi dan Anwar Saddat."

Bantahan dan penjelasan

Yang berikut ialah senarai bantahan-bantahan yang biasa, ataupun soalan-soalan mengenai polisi nyah berat sebelah Wikipedia, diikuti dengan jawapan-jawapannya.

Tiadanya perkara seperti keojektifan

Bantahan yang biasa ini membayangkan salah faham tentang polisi berkecuali. NPOV tidak mengatakan bahawa terdapatnya keobjektifan yang mutlak. Gagasan di belakang NPOV bukannya untuk mencapai keobjektifan yang unggul tetapi sewaktu keadaan berat sebelah dapat dikesan, ia juga dapat dihapuskan.

Pseudosains

Bagaimanakah kita dapat menulis rencana mengenai topik-topik sains pseudo yang tidak dapat diterima oleh kebanyakan pendapat sains?

Jika kita hendak menyampaikan jumlah pengetahuan manusia, kita mesti mengaku bahawa kita harus menggambarkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan sudut pandangan kita tanpa menegaskan bahawa pandangan-pandangan itu adalah salah. Bagaimanapun, hal sebenarnya tidak sebegitu buruk daripada kelihatannya. Tugas kita bukannya untuk memerikan pertikaian seakan-akan, umpamanya pseudosains setanding dengan sains; sebaliknya, tugas kita ialah untuk 'menyampaikan pandangan (sains) majoriti sebagai pandangan majoriti dan pandangan (kekadangnya pseudosains) minoriti sebagai pandangan minoriti; dan untuk menjelaskan bagaimana ahli-ahli sains menerima teori-teori pseudosains itu. Kesemua ini adalah di dalam lingkungan tugas menyampaikan pertikaian dengan adil.

Pseudosains boleh diperlihatkan sebagai fenomena sosial dan oleh itu, adalah penting. Bagaimanapun, pseudosains harus tidak mengelirukan penyampaian pandangan-pandangan utama, dan mana-mana satu sebutan harus berkadar dengan bahagian-bahagian rencana yang lain.

Terdapat sebilangan kecil ahli-ahli Wikipedia yang berasa amat kuat tentang masalah ini dan mempercayai bahawa Wikipedia harus mengamalkan "sudut pandangan sains" berbanding "sudut pandangan berkecuali". Bagaimanapun, masih belum dibuktikan bahawa polisi sebegitu diperlukan, memandangkan bahawa sudut pandangan ahli-ahli sains terhadap pseudosains dapat dijelaskan dengan terang, lengkap, dan adil kepada orang yang percaya tentang pseudosains.

Agama

Polisi NPOV biasanya menyampaikan sudut pandangan yang berbilang. Ini bermakna bukan sahaja sudut pandangan kelompok-kelompok yang berbeza-beza pada hari ini disampaikan, tetapi juga sudut pandangan kelompok-kelompok pada masa yang lalu.

Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia. Salah satu daripada tugas penting ensiklopedia ialah penerangan perkara. Bagi kes kepercayaan dan amalan manusia, penerangan merangkumi bukan sahaja apa yang mendorongkan individu-individu untuk memegang sesuatu kepercayaan dan amalan, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan dan amalan itu mewujud serta mengambil bentuk. Rencana-rencana Wikipedia mengenai sejarah dan agama mendapat bahan-bahannya daripada teks suci keagamaan. Tetapi rencana-rencana itu juga mendapat bahan-bahannya daripada sumber-sumber arkeologi, sejarah, dan sains moden.

Ramai penganut agama akan membantahkan pengolahan sejarah yang kritis terhadap kepercayaan mereka, dan mendakwa bahawa ia mendiskriminasikan kepercayaan agama mereka. Mereka cenderung kepada pemerian kepercayaan mereka dalam rencana sebagaimana mereka memperlihatkannya. Biasanya kecenderungan mereka adalah dari sudut pandangan nyah sejarah (umpamanya, cara kini ialah cara yang memang selalu macam ini; mana-mana satu perbezaan adalah daripada taifah-taifah yang mempunyai fahaman yang menyeleweng, dan tidak mewakili agama yang sebenarnya.) Sudut pandangan mereka harus disebutkan, tetapi perhatikanlah bahawa penyangkalan masih tidak wujud.

Polisi NPOV bermaksud bahawa kita mengatakannya seperti berikut: Banyak penganut kepercayaan ini mempercayai bahawa X yang mereka percaya ialah sesuatu yang penganut-penganut kepercayaan ini memang selalu mempercayai; bagaimanapun, disebabkan penerimaan beberapa dapatan (nyatakan dapatan itu) oleh ahli-ahli sejarah serta ahli-ahli arkeologi moden, penganut-penganut lain (nyatakan siapa) untuk kepercayaan ini kini mempercayai Z.

Catatan mustahak mengenai penggunaan istilah "fundamentalisme": Sila lihat rencana mengenai fundamentalisme untuk takrif teknikal istilah ini. Perkara ini sentiasa digunakan dalam rencana-rencana mengenai agama, tetapi harus cuma digunakan dalam salah satu daripada erti kata teknikalnya. Kita harus berhati-hati menjelaskan apa yang kami bermaksud dengan istilah ini supaya mengelakkan: (a) menyinggung perasaan orang lain tanpa keperluan, dan (b) mengelirukan pembaca-pembaca (kebanyakan orang tidak sedar bagaimana perkataan ini harus digunakan). Kita harus tidak menggunakan istilah ini sebagai ungkapan pejoratif, dan harus ingat bahawa ia bukan sinonim untuk "tentangan terhadap sains" ataupun untuk "kepercayaan yang sudah berakar umbi". Ia juga tidak harus digunakan untuk merujuk kepada konservatisme agama ataupun politik jika ini tidak selaras dengan erti kata teknikal untuk perkataan itu. Oleh sebab agama merupakan topik yang sering menimbulkan perbalahan, bersedia untuk melihat sebilangan rencana-rencana itu disunting disebabkan oleh apa yang pada kelihatannya merupakan pertengkaran yang kecil.

Sudut pandangan yang menyakitkan hati dari segi moral

Bagaimanakah tentang sudut-sudut pandangan yang menyakitkan hati kebanyakan orang Melayu dari segi moral, umpamanya rasisme, seksisme dan penafian kebaikan kesan Dasar Ekonomi Baru yang benar-benar dipegang oleh sebilangan orang? Tentu kita tidak dapat berkecuali tentang hal-hal ini?

Kita dapat memeliharakan sokongan yang sihat dan tekal terhadap sudut pandangan berkecuali melalui perkaitan pandangan-pandangan yang penuh emosi itu dengan wakil-wakilnya yang terkenal ataupun kepada segolongan orang. Mereka yang memendam sikap rasisme, seksisme, dan lain-lain, tidak akan diyakinkan menukarkan sudut pandangan mereka berdasarkan rencana-rencana yang berat sebelah. Ia cuma menyebabkan mereka bersikap mempertahankan diri. Sebaliknya, jika kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menggunakan polisi nyah berat sebelah dengan tekal, kita mungkin dapat memberikan mereka, yang kita menganggap memegang kepercayaan yang bertentangan dengan kita dari segi moral, sesuatu wawasan yang mungkin dapat menukarkan sudut-sudut pandangan mereka.

Pemberian "kesahan yang sama"

Tunggu sebentar! Saya berpendapat bahawa sikap yang optimistik terhadap sains lawan sains pseudo tidak berasas. Sejarah telah mempertunjukkan bahawa sains pseudo dapat menewaskan fakta-fakta kerana mereka yang bergantung kepada sains pseudo menggunakan kebohongan, fitnah, sindiran dan bilangan majoriti pengikutnya untuk memaksakan pandangan mereka kepada sesiapa sahaja yang mereka boleh dapat. Jika projek ini memberikan kesahan yang sama kepada mereka yang benar-benar mendakwa bahawa Bumi adalah datar, atau mereka yang mendakwa bahawa Holokus tidak pernah terjadi, akibatnya adalah ia akan (tanpa sengaja) mengesahkan dan membantu mempromosikan apa yang cuma boleh diistilahkan sebagai jahat.

Sila pastikan bahawa satu perkara adalah jelas bagi anda: polisi keberkecualian Wikipedia pasti tidak menyatakan, ataupun membayangkan, bahawa kita harus memberikan "kesahan yang sama" kepada pandangan-pandangan kelompok minoriti. Ia tentu menyatakan bahawa kita harus tidak memihak mana-mana satu pandangan sebagai penulis ensiklopedia; tetapi ini tidak menghalangkan kita daripada:

 • memerikan pandangan-pandangan majoriti sebagai pandangan majoriti;
 • menerangkan, dengan adil, alasan-alasan yang kukuh untuk menentangi teori sains pseudo; dan
 • menyampaikan rasa-rasa meluat yang dialami oleh ramai orang terhadap pandangan-pandangan itu; dan sebagainya.

Sila lihat ilustrasi lucu tentang persoalan "kesahan yang sama".

Tumpuan Melayu atau Anglo-Amerika

Wikipedia nampaknya mempunyai tumpuan Melayu, atau tak pun tumpuan Anglo-Amerika. Adakah ini menyangkal sudut pandangan berkecuali?

Ya, khususnya sewaktu mengolahkan rencana yang memerlukan sudut pandang antarabangsa. Kewujudan rencana-rencana yang ditulis dan diterjemahkan ke dalam Wikipedia bahasa Melayu dari sudut pandangan Amerika Syarikat dan Britain cuma membayangkan fakta bahawa terdapatnya ramai rakyat Amerika Syarikat dan Britain yang mengerjakan projek ini, dan sesetengah penyumbang Wikipedia bahasa Melayu pula menerjemah rencana bulat-bulat daripada bahasa Inggeris tanpa mengambil-kira pembetulan tumpuannya. Bagi rencana yang diusahakan sendiri secara tempatan pula, ada kemungkinan bahawa mereka mempunyai tumpuan Melayu berlebihan kerana ini merupakan Wikipedia bahasa Melayu. Akan tetapi, Wikipedia ini turut mendukung sudut pandangan antarabangsa dan sebarang kepincangan daripada arah itu bolehlah ditujukkan dengan niat baik untuk timbang-tara. Masalah tumpuan ini tidak tartakluk kepada Wikipedia bahasa Melayu sahaja, malah juga yang lain mengikut budaya, seperti Wikipedia bahasa Perancis juga mempunyai tumpuan berat sebelah bangsa Perancis, dan Wikipedia bahasa Cina mempunyai tumpuan berat sebelah bangsa Cina.

Ketidakberkecualian sebagai alasan untuk penghapusan

Polisi keberkecualian kekadangnya dipergunakan sebagai alasan untuk memadamkan teks yang diperlihatkan sebagai berat sebelah. Adakah ini merupakan masalah?

Dalam banyak kes, ya. Ramai daripada kami mempercayai fakta bahawa sebahagian teks adalah berat sebelah tidaklah mencukupi sebagai alasan untuk memadamkannya dengan serta-merta. Jika bahagian teks itu mengandungi maklumat yang sah, teks itu harus disunting dengan sewajarnya.

Kekadangnya terdapat masalah untuk menentukan adakah beberapa dakwaan itu adalah betul (ataupun berguna) atau tidak, khususnya jika tidak terdapatnya ramai orang yang mengetahui tentang topik itu. Dalam kes tersebut, adalah gagasan baik untuk kita mengemukakan bantahan-bantahannya dalam halaman perbualan; jika terdapatnya alasan untuk mempercayai bahawa penulis bahan-bahan yang berat sebelah tidak dapat dipujuk untuk menukarkannya, kami kekadang mengalihkan teks itu ke halaman perbualan (tetapi kita tidak memadamkannya secara seluruh). Bagaimanapun, tindakan ini harus diambil cuma sebagai tindakan terakhir, bukannya sebagai cara untuk menghukum orang yang menulisnya.

Menghadapi penyumbang-penyumbang yang berat sebelah

Saya bersetuju dengan polisi nyah berat sebelah tetapi terdapatnya beberapa orang di sini yang kelihatannya mempunyai sikap berat sebelah yang tidak dapat dibetulkan. Saya harus selalu memperbaiki rencana-rencana mereka. Apakah yang saya harus buat?

Kecuali kes-kes itu benar-benar tidak dapat dibetulkan, mungkinnya cara yang terbaik ialah untk anda menarik perhatian khalayak ramai kepada masalah itu serta mengemukakan nama pelaku-pelaku halaman itu (dengan cara yang sopan — seseorang akan mendapat lebih serangga dengan madu berbanding cuka), dan meminta pertolongan. Sila lihat Penyelesaian pertikaian untuk gagasan-gagasan yang lebih banyak.

Harus terdapatnya satu tahap yang mana minat terhadap satu projek yang benar-benar terbuka dan yang didorong oleh minat kebanyakan penulis akan menyebabkan kita dapat membuat kerja tanpa sentiasa memerlukan pembetulan gangguan oleh orang-orang yang tidak menghormati polisi kita ini.

Pengelakan pertikaian yang tidak putus-putus

Bagaimanakah kita dapat mengelakkan perang yang berterusan serta tidak habis-habis terhadap persoalan keberkecualian?

Cara yang terbaik untuk mengelakkan perang terhadap berat sebelah adalah dengan mengingati bahawa kebanyakan dari kita ini adalah agak cerdas dan dapat menyatakan sesuatu perkara itu dengan jelas. Jika tidak, kita tidak akan mengerjakan projek ini dan mengambil berat tentangnya. Kita harus menjadikan maklumat yang kita ada untuk saling memahami akan sudut pandang antara satu sama lain dan bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa sudut-sudut pandangan yang lain disampaikan dengan adil.

Sewaktu pertikaian tertimbul terhadap apakah sesuatu rencana harus menyatakan, ataupun apakah yang benar, kita harus tidak mengambil pendirian berkelahi; kita harus bersungguh-sungguh menilai sejenak dan menanyakan diri, "Bagaimanakah pertikaian ini dapat disifatkan dengan adil?" Ini harus ditanyakan berulang kali sewaktu setiap perkara baru yang menyebabkan pertikaian tertimbul. Adalah bukan tugas kita untuk menyunting Wikipedia supaya membayangkan sudut pandangan kita sendiri dan kemudiannya mempertahankan suntingan itu daripada pengguna-pengguna yang lain; sebaliknya, ia bukan sahaja tugas kita untuk bekerjasama melalui penambahan ataupun pembaikan kandungan, tetapi juga, jika perlu, untuk bertolak ansur tentang bagaimana sesuatu perbalahan harus diperikan supaya dapat mencapai keadilan bagi semua pihak.

Adalah baik untuk kita menggunakan sumber petikan dan sumber yang boleh dipercayai pada setiap kali kita menyunting sesuatu penyataan, ayat di Wikipedia. Sumber-sumber sebegini pada hakikatnya adalah sihat, dan mampu kepercayaan setiap pihak yang membacanya. Pada misal yang lain, sekiranya kita membina suatu penyataan berkenaan politik atau dua pihak yang berkelahi, kita seharusnya perlu merujuk sumber yang menjadi pegangan oleh kedua-dua pihak tersebut secara seimbang. Ya, dengan ini, penyataan kita boleh menjadi lebih bersifat adil dan berkecuali. Namun ada kalanya menggunakan kaedah ini tak semestinya betul-betul seimbang, jadi alternatif lain kita harus menggunakan sumber ketiga. Contoh sumber ketiga adalah pihak perantara seperti sumber yang hadir dari badan organisasi bukan kerajaan dan bukan berasaskan keuntungan, sumber akademik tegar, sumber kajian dan penyiasatan yang bebas, integriti, tersah dan boleh dipercayai.

Membuat anggapan yang perlu

Bagaimana dengan kes yang kita harus membuat anggapan yang mungkin akan menimbulkan perbalahan, umpamanya sewaktu menulis sebuah siri rencana mengenai perkara am? Itulah keadaan, umpamanya sewaktu menulis tentang evolusi. Tak kan kita diperlukan mengemukakan perdebatan evolusi lawan kreasionisme pada setiap halaman itu?

Hampir-hampir tidak terdapatnya topik-topik yang dapat ditulis tanpa membuat sesuatu anggapan yang mana tiada seorang pun yang mendapati ia tidak menimbulkan perbalahan. Ini adalah benar bukan sahaja untuk biologi evolusi, tetapi juga untuk falsafah, sejarah, fizik, dan lain-lain.

Memang susahnya hendak merumuskan prinsip-prinsip am untuk memutuskan kes-kes yang tertentu, tetapi yang berikut mungkin dapat membantu: mungkin tidak terdapatnya alasan yang baik untuk membincangkan anggapan-anggapan tertentu dalam sesuatu halaman, jika anggapan-anggapan itu dapat dibincangkan dengan lebih mendalam dalam halaman yang lain. Bagaimanapun, pemasukan petua yang singkat dan tidak menonjol mungkin sesuai. Umpamanya, dalam sesuatu rencana mengenai perkembangan evolusi kuda, kita mungkin boleh menulis satu ayat singkat yang mengatakan bahawa sebilangan penyokong kreasionisme tidak percaya bahawa kuda (ataupun binatang yang lain) dicipta melalui evolusi, dan kemudian menunjuki pembaca-pembaca terhadap rencana yang berkaitan. Jika terdapatnya pertikaian yang hebat tentang beberapa perkara yang tertentu, perkara-perkara itu mungkin harus dialihkan kepada halaman yang tersendiri.

Saya tidak yakin terhadap apa yang anda mengatakan tentang "menulis untuk musuh". Saya tidak mahu menulis untuk musuh. Kebanyakan mereka menyalahgambarkan banyak perkara yang boleh dibukti salah sebagai fakta. Adakah anda mengatakan bahawa untuk menulis rencana yang mempunyai sudut pandangan berkecuali, saya mesti membohong agar mewakili sesuatu pandangan yang saya tidak bersetuju?

Ini merupakan salah faham tentang apa yang dinyatakan oleh polisi sudut pandangan berkecuali. Anda tidak mendakwa apa-apa kecuali mengatakan, "Orang ini menyatakan bahawa ____________, dan oleh itu, ___________." Ini dapat dibuat dengan penuh kejujuran, tanpa rasa bersalah dari segi moral, kerana anda menyatakan bahawa dakwaan itu dinyatakan oleh orang lain. Adalah berbaloi untuk memerhatikan bahawa walaupun cendekiawan-cendekiawan cuba membuktikan sesuatu perkara, mereka telah dilatih untuk mengemukakan alasan-alasan bagi sudut pandangan yang bertentangan supaya dapat menerangkan mengapa alasan-alasan itu gagal.

Ini boleh menjadi sesuatu perkara yang amat sensitif, dan ramai orang betul boleh gagal untuk melihat kejadian berat sebelah yang wujud dalam istilah yang popular, khususnya jika istilah itu merupakan istilah yang amat biasa digunakan. Tetapi ia pasti tidak mengambil masa yang banyak untuk menyedari bahawa Wikipedia ialah sebuah projek antarabangsa, dan penyunting-penyuntingnya membayangkan banyak sudut pandangan yang berbeza-beza. Adalah mustahak untuk memperhatikan bahawa tahap keobjektifan ini adalah agak baru bagi kebanyakan orang, dan pertikaian-pertikaian mengenai istilah-istilah yang betul mungkin bergantung kepada keseimbangan sudut-sudut pandangan.

Bantahan lain

Saya mempunyai beberapa bantahan yang lain. Di manakah saya harus bertanya?

Sebelum anda bertanya, sila tinjau pautan-pautan di bawah. Banyak soalan tentang polisi keberkecualian pernah ditanya dahulu dan dijawab dengan perinci. Jika anda mempunyai sumbangan yang baru untuk perdebatan itu, anda boleh mencuba Perbualan:Sudut pandangan berkecuali, atau mengemukakannya di Senarai mel Wikipedia-l.

Sumber lain

Polisi berkaitan

Pautan luar