Wikipedia:Manual gaya penulisan/SenaraiSenaraikan asas-asas

sunting
Teks wiki rendering
* Senarai adalah mudah untuk dibuat:
** mulakan setiap baris dengan tanda "bintang"
*** lebih "bintang" bermakna tahap yang lebih mendalam
 • Senarai adalah mudah untuk dibuat:
  • mulakan setiap baris dengan tanda "bintang"
   • lebih "bintang" bermakna tahap yang lebih mendalam
*Baris baru
*dalam senarai  
menandakan penghujung senarai.
Sudah tentu
*anda boleh
*mulakan kembali.
 • Baris baru
 • dalam senarai

menandakan penghujung senarai. Sudah tentu

 • anda boleh
 • mulakan kembali.
# Senarai bernombor juga baik
## sangat teratur
## mudah diikut
 1. Senarai bernombor juga baik
  1. sangat teratur
  2. mudah diikut
* Anda juga boleh
**memutuskan baris<br>di dalam senraia<br>seperti ini
 • Anda juga boleh
  • memutuskan baris
   di dalam senarai
   seperti ini
; Senarai takrifan : senarai takrifan
; butir : takrifan butir
Senarai takrifan
senarai takrifan
butir
takrifan butir
* Anda juga boleh membuat senarai-senarai bercampur
*# lalu menyarangnya
*#* seperti berikut
*#*; bolehkah saya mencampurkan senarai takrifan?
*#*: ya
*#*; bagaimana?
*#*: ia semudah
*#*:* a 
*#*:* b
*#*:* c
 • Anda juga boleh membuat senarai-senarai bercampur
  1. lalu menyarangnya
   • seperti berikut
    bolehkah saya mencampurkan senarai takrifan?
    ya
    bagaimana?
    ia semudah
    • a
    • b
    • c

Garis kosing dalam butiran senarai ataupun antara butiran senarai

sunting

(Dalam bahagian ini dan yang seterusnya, senarai bernombor digunakan dalam contoh; senarai tak bernombor juga membawakan hasil yang serupa, cuma ia tidak berdepan dengan masalah senarai bermula semula dengan 1.)

Senarai butir hanya boleh ditaipkan dalam satu perenggan (tanpa baris kosong), melainkan tag-tag HTML digunakan dalamnya. Jika tidak, perenggan baru akan menamatkan senarai. Jika senarai tidak bernombor, senarai baru boleh dimulakan tanpa sebarang masalah, tetapi jika senarai bernombor, penomborannya akan bermula balik dari 1.

Menggunakan <br><br>

sunting

Satu cara untuk menghasilkan pemisah perenggan dalam senarai adalah menggunakan tag <br><br>.

Contoh:

#1.<br><br>
#2.

Hasil:

 1. ABC.

 2. DEF.

Menggunakan <p> dan </p>

sunting

Untuk penjarakan yang lebih kemas, apa kata letakkan pula tag <p> dan </p> untuk mengapit setiap perenggan dalam butir senarai.

Cth:

#ABC.<p>DEF.</p>
#GHI.<p>JKL.</p>

Hasil:

 1. ABC.

  DEF.

 2. GHI.

  JKL.

Menyambung butir senarai selepas sub-butir

sunting

Dalam HTML, butir senarai boleh mengandungi beberapa sub-senarai yang tidak semestinya bersebelahan; jadi ada sesetengah bahagian butir senarai yang bukan sahaja terdapat sebelum subsenarai pertama, bahkan juga di antara subsenarai, dan selepas subsenarai terakhir; tetapi, mengikut sintaks wiki, subsenarai mematuhi peraturan sama seperti bahagian laman: segala butir senarai hanya boleh diisi sebelum subsenarai pertama.

Untuk senarai aras pertama yang tak bernombor dalam kod wikiteks, kepincangan ini boleh diatasi dengan memecahkan senarai itu kepada berbilang senarai; teks yang diengsot di antara senarai-senarai separa boleh dijadikan cebisan butir senarai selepas subsenarai; tetapi ini boleh menimbulkan baris kosong sebelum dan selepas setiap senarai, bergantung pada CSS yang digunakan; oleh itu, demi keseragaman, setiap butir senarai aras pertama boleh dijadikan senarai berasingan.

Senarai bernombor pula, yang sepatutnya menjadi satu senarai mungkin dipaparkan sebagai berbilang senarai kesan pentafsiran perisian; sehingga timbulnya masalah 'mula balik pada nombor 1'.

<ol>
 <li>butir senarai A1
  <ol>
   <li>butir senarai B1</li>
   <li>butir senarai B2</li></ol>sambungan butir senarai A1
 </li>
 <li>butir senarai A2</li>
</ol>
 1. butir senarai A1
  1. butir senarai B1
  2. butir senarai B2
  sambungan butir senarai A1
 2. butir senarai A2
lawan.
#butir senarai A1
##butir senarai B1
##butir senarai B2
#:sambungan butir senarai A1
#butir senarai A2
 1. butir senarai A1
  1. butir senarai B1
  2. butir senarai B2
  sambungan butir senarai A1
 2. butir senarai A2

Searas lagi ke dalam, dengan butir subsenarai yang bersambung selepas sub-subsenarai, banyak lagilah baris kosong; akan tetapi, kesinambungan senarai aras pertama tidak terjejas:

#butir senarai A1
##butir senarai B1
###butir senarai C1
##:sambungan butir senarai B1
##butir senarai B2
#butir senarai A2

menghasilkan

 1. butir senarai A1
  1. butir senarai B1
   1. butir senarai C1
   sambungan butir senarai B1
  2. butir senarai B2
 2. butir senarai A2

Jarak engsot tambahan untuk senarai

sunting

Bagi senarai bernombor yang lebih besar fonnya, sesetengah pelayar tidak memaparkan lebih daripada dua angka, melainkan jarak engsot tambahan digunakan (jika terdapat berbilang lajur: untuk setiap lajur).

:#abc
:#def
:#ghi

menghasilkan

 1. abc
 2. def
 3. ghi

Sekiranya HTML perlu digunakan (lihat bahagian seterusnya), jarak engsot tambahan dalam senarai diperoleh dengan tag-tag <ul>, </ul>:

<ul><ol><li>abc
<li>def
<li>ghi
</ol></ul>

menghasilkan

  1. abc
  2. def
  3. ghi

  Penjelasan latar belakang: senarai HTML boleh mengandungi kandungan sebelum butir senarai pertama, dengan jarak engsot yang membezakan kandungan sebelum senarai; MediaWiki menukar kandungan sebegitu kepada butir senarai tanpa nombor, tetapi disiratkan nombor 1; iaitu, sesebuah "senarai" boleh diisi kandungan tanpa butir senarai, tetapi MediaWiki menukarkannya kepada senarai yang mengandungi satu butir senarai tanpa nombor, mana ada perbezaannya: cuma jarak engsot kandungannya yang dipengaruhi; oleh itu, kandungan itu sendiri membentuk senarai bernombor.

  Senarai bernombor yang berbilang lajur

  sunting

  Dengan menyatakan nilai asas yang berguna untuk senarai bernombor yang berbilang lanjur, untuk mengelak daripada bermula balik dengan nombor satu di setiap lajur. Ini hanya berhasil dengan sintaks HTML (untuk lajur pertama, sintaks wiki masih juga boleh dipakai).

  Setelah digabungkan dengan jarak engsot yang diterangkan di bahagian sebelumnya:

  {| valign="top"
  |-
  |<ul><ol start="125"><li>a<li>bb<li>ccc</ol></ul>
  |<ul><ol start="128"><li>ddd<li>ee<li>f</ol></ul>
  |}
  

  menghasilkan

   1. a
   2. bb
   3. ccc
    1. ddd
    2. ee
    3. f