Wikipedia:Senarai garis panduan

Laman ini menyenaraikan garis panduan yang ada dan berkuatkuasa di Wikipedia bahasa Melayu.. Garis-garis panduan ini meskipun mendapat terimaan umum dari penyunting mereka bukannya polisi tetapi lebih bertindak sebagai panduan nasihat. Apabila menyunting laman ini, sila pastikan suntingan anda konsisten dengan garis-garis panduan yang menjadi tulang belakang pentadbiran. Jika musykil, bincangkan terlebih dahulu di laman perbincangan.

Lihat Wikipedia:Dasar dan garis panduan untuk penerangan am mengenai apa itu garis panduan, bagaimana ia dibentuk serta mengapa kami mempunyainya. Anda juga boleh mengakses kesemua garis panduan di Kategori:Garis panduan Wikipedia.

NOTA PENTING: Garis-garis panduan yang tersenarai di sini akan dianggap berkuatkuasa. Sebahagian garis-garis panduan lain yang tidak tersenarai disini masih dianggap berkuatkuasa, sekiranya dan selagi ia diluluskan untuk dikuatkuasakan. Sebilangan garis-garis panduan lain yang dibenarkan/dianjurkan oleh komuniti Wikipedia bahasa Melayu untuk dipraktikkan, sepertimana yang dimaksudkan oleh Wikipedia:Polisi lanjutan juga dianggap perlu dikuatkuasakan mengikut nilai-nilai norma dan tatacara Wikipedia bahasa Melayu. (Sah untuk dipraktikkan pada 22 Julai 2024).

Senarai garis panduan yang berkuatkuasa

Garis panduan merupakan "penjelasan yang rapi mengenai apa yang harus anda lakukan" dan berbentuk nasihat. Garis panduan amnya lebih fleksibel dan mudah ditukar berbanding dasar. Sebagai lanjutan daripada polisi dasar, komuniti Wikipedia juga mengadaptasikan sejumlah garis panduan yang anda harus timbangkan untuk berakitivi di Wikipedia.

Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti di bawah:

Panduan umum

Panduan kelakuan

Panduan kandungan

Panduan gaya penulisan

Lihat juga